Spisak hartija za izabranu djelatnost

Izaberite djelatnost
Područje:
Oblast:
Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
AURO-O-A Osiguranje Aura a.d. Banja Luka - obveznice    
AURO-P-A Osiguranje Aura a.d. Banja Luka 31.8.2021.108,00108,00 0,00%
AURO-R-A Osiguranje Aura a.d. Banja Luka    
BBRB-P-B Bobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju    
BBRB-P-C Bobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju    
BBRB-P-D Bobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju 31.10.2014.4.500,004.500,00 0,00%
BBRB-R-A Bobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju 13.11.2014.4.500,004.500,00 0,00%
BLKB-P-A Banka Srpske a.d. Banja Luka - u stečaju    
BLKB-R-A Banka Srpske a.d. Banja Luka - u stečaju 28.12.2006.10,0010,00 0,00%
CJVC-R-A Čajavec a.d. Banja Luka 17.4.2014.2,532,53 0,00%
CRRF-O-D MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 4. emisija 24.6.2020.100,61100,61 0,00%
CRRF-O-E MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 5. emisija    
CRRF-O-F MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 6. emisija    
CRRF-O-G MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 7. emisija    
DROS-R-A Drina osiguranje a.d. Milići 25.12.2018.1.728,001.728,00 0,00%
GRAW-R-A Grawe osiguranje a.d. Banja Luka    
IEFB-R-A MF Banka a.d. Banja Luka 6.5.2016.64,0064,00 0,00%
KDVO-R-A Dunav osiguranje a.d. Banja Luka 15.2.2022.37,1037,10 0,00%
KKOS-R-A Triglav osiguranje a.d. Banja Luka 15.4.2011.2.000,002.000,00 0,00%
KMCB-R-A Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka 24.12.2020.1.181,001.181,00 0,00%
KRLB-R-A Addiko Bank a.d. Banja Luka 20.5.2022.0,600,60 0,00%
KROS-R-A Krajina osiguranje a.d. Banja Luka 24.5.2017.1,001,00 0,00%
MKOS-R-A Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka 6.8.2021.100,00100,00 0,00%
NBLB-R-B UniCredit Bank a.d. Banja Luka 10.5.2022.1.850,001.850,00 0,00%
NKOS-R-A Nešković osiguranje a.d. Bijeljina    
NOVB-O-G Nova Banka a.d. Banja Luka - obveznice 7. emisija    
NOVB-R-E Nova banka a.d. Banja Luka 24.9.2021.0,500,50 0,00%
PBSB-R-A Privredna Banka a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju    
PIBB-P-A Naša Banka a.d. Bijeljina    
PIBB-P-B Naša Banka a.d. Bijeljina 22.12.2020.1,001,00 0,00%
PIBB-R-D Naša Banka a.d. Bijeljina 29.12.2021.0,3160,316 0,00%
PPMK-O-F Prvo penzionersko MKD a.d. Banja Luka 28.12.2020.100,06100,06 0,00%
PPMK-R-A Prvo penzionersko MKD a.d. Banja Luka 20.5.2022.26,0026,00 0,00%
SODJ-R-A Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka 11.10.2011.370,37370,37 0,00%
TRRF-O-A MKD Taurus doo Banja Luka - obveznice 1. emisija 5.10.2018.100,00100,00 0,00%
TRRF-O-B MKD Taurus doo Banja Luka - obveznice 2. emisija    
TRRF-PO1 MKD Taurus doo Banja Luka - javna ponuda obveznica 13.5.2022.100,00100,00 0,00%
UNIP-R-A ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina - u likvidaciji 25.3.2022.0,500,50 0,00%
VBBB-R-A NLB banka a.d. Banja Luka 9.12.2021.3.000,003.000,00 0,00%
ZPKB-R-A Atos Bank a.d. Banja Luka 5.7.2007.5.000,004.330,94 0,00%