Rezultati pretrage

Prikaži

Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
Najbolji
kupovni
Najbolji
prodajni
BBRB-P-BBobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju      
BBRB-P-CBobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju      
BBRB-P-DBobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju31.10.2014.4.500,004.500,000,00  
BBRB-R-ABobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju13.11.2014.4.500,004.500,000,00  

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.