Upravni i nadzorni odbor:

NAPOMENE: ››› Prikazani su samo podaci kod kojih datum upisa nije stariji od 5 godina.
ImePrezimeOznakaEmitentOdborFunkcijaDatum
upisa
..NOVBNova banka a.d. Banja LukaDirektordirektor29.12.2020.

Akcionari:

NAPOMENE: ››› Naziv, odnosno ime i prezime akcionara, ne određuje jednoznačno pravno/fizičko lice.
››› Prikazani su samo akcionari iz liste deset najvećih akcionara.
NazivOznakaEmitent% učešćaDatum
upisa
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIIAGKMAgrokombinat a.d. Rogatica - u likvidaciji0,3975744.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIALUMAlumina a.d. Kneževo1,9294754.3.2021.
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODIALUMAlumina a.d. Kneževo1,8161644.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIBBRBBobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju37,0689184.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIBIRABirač a.d Zvornik - u stečaju1,2417884.3.2021.
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODIBJLSBjelašnica a.d. Pale - u stečaju17,2685054.3.2021.
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODIBMNTBosnamontaža a.d. Prijedor0,1192164.3.2021.
"PRIZMA" D.O.O. MILIĆIBOKSBoksit a.d. Milići12,0749874.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIBOKSBoksit a.d. Milići11,2406814.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODICISTČistoća a.d. Banja Luka3,7151304.3.2021.
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODICMEGČajavec mega a.d. Banja Luka28,3921464.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODICMEGČajavec mega a.d. Banja Luka1,3033494.3.2021.
"DUVAN PROMET" D.O.O. BANJA LUKACVJRCvjećar a.d. Banja Luka - u stečaju4,5113704.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIDUVNDuvan a.d. Bijeljina3,3306824.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIELDOElektro Doboj a.d. Doboj0,7619364.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIELMTElmont a.d. Banja Luka2,5954244.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIELVAElvaco a.d. Bijeljina - u stečaju9,9500054.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIIFOPLFop a.d. Lopare0,5967664.3.2021.
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODIGLSSGlas Srpske a.d. Banja Luka0,0458834.3.2021.
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODIGOVFFarmland a.d. Nova Topola0,0767634.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIGRFKŠtamparija Grafokomerc a.d. Trebinje29,7091384.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIHELVHidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad4,8987624.3.2021.
I.F. PROPERTY INVEST LIMITEDHPALPalas a.d. Banja Luka41,4631454.3.2021.
ASSET INVESTMENT N.V. CURACAO,ANHPALPalas a.d. Banja Luka24,5498894.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIHPALPalas a.d. Banja Luka3,7151314.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIIPBLIndustrijske plantaže a.d. Banja Luka1,3459424.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIIPBLIndustrijske plantaže a.d. Banja Luka0,3766304.3.2021.
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODIJLLCJelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka25,0614294.3.2021.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANAKMCBKomercijalna banka a.d. Banja Luka0,0016674.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIKNZMKonzum TP a.d. Banja Luka1,2703854.3.2021.
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODIKRJNKrajina GP a.d. Banja Luka0,0451764.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIKZPRKozaraprevoz a.d. Novi Grad15,9707294.3.2021.
ASSET INVESTMENT N.V. CURACAO,ANMATEMatex a.d. Banja Luka22,6452574.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIMATEMatex a.d. Banja Luka3,7151324.3.2021.
SO.TE.S. S.R.L.METLMetal a.d. Gradiška29,6537614.3.2021.
"VF-KOMERC" D.O.O. SARAJEVOMRKRMerkur a.d. Teslić96,0492194.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODINBS9Novi Bimeks d.d. Brčko - u stečaju0,2676604.3.2021.
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODINBS9Novi Bimeks d.d. Brčko - u stečaju0,1933354.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODINMTLNemetali a.d. Prijedor0,7515614.3.2021.
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODINOVBNova banka a.d. Banja Luka0,2687534.3.2021.
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODINPRKNapredak a.d. Šipovo12,5970944.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODINPRKNapredak a.d. Šipovo1,3449834.3.2021.
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODINVRZNovorez a.d. Pale1,9019504.3.2021.
D.O.O. "MAJPRES"PBSBPrivredna Banka a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju4,2089804.3.2021.
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODIPKRAPekara a.d. Brod3,0289814.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIPOSTPošte Srpske a.d. Banja Luka2,3031884.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIPROGProgres a.d. Bijeljina67,2749794.3.2021.
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODIPTRLNestro Petrol a.d. Banja Luka0,8769424.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIPTRLNestro Petrol a.d. Banja Luka0,7233234.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIIPZBLPoslovna zona a.d. Banja Luka3,3724304.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIPZBLPoslovna zona a.d. Banja Luka2,2702414.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIPZBLPoslovna zona a.d. Banja Luka1,2762304.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIRFUMRafinerija ulja a.d. Modriča0,3701464.3.2021.
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODIRFUMRafinerija ulja a.d. Modriča0,1199994.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIRITERiTE Gacko a.d. Gacko0,4804864.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIRNAFRafinerija nafte Brod a.d. Brod0,5738344.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIIRNAFRafinerija nafte Brod a.d. Brod0,5267794.3.2021.
S.C.P. LEIN INTERNATIONALROPTRomanijaputevi a.d. Sokolac4,3126904.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIRTEURiTE Ugljevik a.d. Ugljevik1,5798024.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODISNCNSaničani a.d. Prijedor3,7151304.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODITLKMTelekom Srpske a.d. Banja Luka0,9505424.3.2021.
ZIF "PREVENT INVEST" D.D. SARAJEVOTLKMTelekom Srpske a.d. Banja Luka0,5352274.3.2021.
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODITLKMTelekom Srpske a.d. Banja Luka0,5239534.3.2021.
KOMPAIR D.O.O. DOBOJTRDBTrudbenik a.d. Doboj - u stečaju27,0000034.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODITSL9Tesla d.d. Brčko0,0441314.3.2021.
"ARGENTUM 09" D.O.O. POTOČARIUFRSUnis - feros a.d. Srebrenica44,1827464.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIUNZLUniverzal a.d. Bijeljina34,3721214.3.2021.
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODIUTASUNIS TAS a.d. Bijeljina1,2412324.3.2021.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANAVBBBNLB banka a.d. Banja Luka99,8532334.3.2021.
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODIVDVSKP vodovod a.d. Srbac0,8316644.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIVLPHVeleprehrana a.d. Banja Luka3,7151294.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIVLTGVeletrgovina a.d. Gradiška3,7151234.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINAVSDBVeterinarska stanica a.d. Doboj8,9300114.3.2021.
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODIVSNGVeterinarska stanica a.d. Novi Grad5,9870744.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINAVTPRVetprodukt a.d. Prnjavor4,9931684.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIVTPRVetprodukt a.d. Prnjavor1,1522904.3.2021.
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODIVTPRVetprodukt a.d. Prnjavor0,7659624.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIZERSŽeljeznice RS a.d. Doboj1,2140004.3.2021.
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODIZERSŽeljeznice RS a.d. Doboj0,5140004.3.2021.
BIMAL D.D. BRČKO DISTRIKTZTR9Žitopromet d.d. Brčko13,8667574.3.2021.
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODIZTR9Žitopromet d.d. Brčko0,8809524.3.2021.
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODIZVPTZvornikputevi a.d. Zvornik0,4456094.3.2021.

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

BIRS FIRS ERS10

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.