Akcionari:

NAPOMENE:

››› Naziv, odnosno ime i prezime akcionara, ne određuje jednoznačno pravno/fizičko lice.
››› Prikazani su samo akcionari iz liste deset najvećih akcionara.

NazivOznakaEmitent% učešćaDatum
upisa
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCEDBBRBBobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju2,21801518.7.2024.
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCEDCMEGČajavec mega a.d. Banja Luka11,20608318.7.2024.
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCEDEKBLElektrokrajina a.d. Banja Luka1,21556818.7.2024.
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCEDELBJElektro - Bijeljina a.d. Bijeljina1,66440018.7.2024.
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCEDELDOElektro Doboj a.d. Doboj1,38997918.7.2024.
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCEDELVAElvaco a.d. Bijeljina - u stečaju1,71041118.7.2024.
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCEDFSTHFabrika stočne hrane a.d. Nova Topola - u stečaju1,07638918.7.2024.
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCEDGRNRGrađevinar a.d. Novi Grad - u stečaju10,97536318.7.2024.
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCEDHEDRHidroelektrane na Drini a.d. Višegrad0,94825518.7.2024.
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCEDHETRHidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje0,53495418.7.2024.
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCEDHMPRSoda so hemoprodukt a.d. Doboj - u stečaju8,70387818.7.2024.
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCEDINBLInbel a.d. Banja Luka - u stečaju6,28401818.7.2024.
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCEDOCJHJahorina OC a.d. Pale0,23138218.7.2024.
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCEDPDNKPrijedorčanka a.d. Prijedor4,73284218.7.2024.
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCEDPRHRPrehrana PI a.d. Gradiška - u stečaju1,47112018.7.2024.
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCEDRATARatarstvo a.d. Nova Topola - u stečaju1,07637918.7.2024.
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCEDRFUMRafinerija ulja a.d. Modriča0,87200818.7.2024.
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCEDRNAFRafinerija nafte Brod a.d. Brod0,54574418.7.2024.
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCEDVTPRVetprodukt a.d. Prnjavor9,99998718.7.2024.

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.