Akcionari:

NAPOMENE:

››› Naziv, odnosno ime i prezime akcionara, ne određuje jednoznačno pravno/fizičko lice.
››› Prikazani su samo akcionari iz liste deset najvećih akcionara.

NazivOznakaEmitent% učešćaDatum
upisa
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF POLARA ADRIATIC FONDCMEGČajavec mega a.d. Banja Luka10,10584711.8.2022.
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF POLARA ADRIATIC FONDKNZMKonzum TP a.d. Banja Luka5,64505811.8.2022.
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF POLARA ADRIATIC FONDMRMRMermer a.d. Čelinac1,64783911.8.2022.
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF POLARA ADRIATIC FONDNBS9Novi Bimeks d.d. Brčko - u stečaju1,18951111.8.2022.
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF POLARA ADRIATIC FONDNMTLNemetali a.d. Prijedor3,33998011.8.2022.
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF POLARA ADRIATIC FONDUNFCUnis fabrika cijevi a.d. Derventa - u stečaju2,29120911.8.2022.
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF POLARA ADRIATIC FONDVTPRVetprodukt a.d. Prnjavor5,12026511.8.2022.

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.