Akcionari:

NAPOMENE:

››› Naziv, odnosno ime i prezime akcionara, ne određuje jednoznačno pravno/fizičko lice.
››› Prikazani su samo akcionari iz liste deset najvećih akcionara.

NazivOznakaEmitent% učešćaDatum
upisa
JP SPC 5 ZA RAČUN BEF FUNDIPBLIndustrijske plantaže a.d. Banja Luka1,34594211.4.2024.
JP SPC 5 ZA RAČUN BEF FUNDPZBLPoslovna zona a.d. Banja Luka1,27623011.4.2024.
JP SPC 5 ZA RAČUN BEF FUNDRFUMRafinerija ulja a.d. Modriča0,26783011.4.2024.
JP SPC 5 ZA RAČUN BEF FUNDZERSŽeljeznice RS a.d. Doboj1,07200011.4.2024.

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.