Akcionari:

NAPOMENE:

››› Naziv, odnosno ime i prezime akcionara, ne određuje jednoznačno pravno/fizičko lice.
››› Prikazani su samo akcionari iz liste deset najvećih akcionara.

NazivOznakaEmitent% učešćaDatum
upisa
MALIĆ ŽELJKOATSCAutoservis centar a.d. Banja Luka0,21182820.6.2024.
MALIĆ ŽELJKOEDPLElektrodistribucija a.d. Pale0,50445420.6.2024.
MALIĆ ŽELJKOFSBNFabrika šećera Bijeljina a.d. V. Obarska - u stečaju0,78443820.6.2024.
MALIĆ ŽELJKOMART11. mart a.d. Srebrenica0,43986820.6.2024.
MALIĆ ŽELJKOVKIFPVIK Izvor a.d. Foča0,25539220.6.2024.

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.