Akcionari:

NAPOMENE: ››› Naziv, odnosno ime i prezime akcionara, ne određuje jednoznačno pravno/fizičko lice.
››› Prikazani su samo akcionari iz liste deset najvećih akcionara.
NazivOznakaEmitent% učešćaDatum
upisa
MG MIND DOOBSNTBosna trgovina a.d. Banja Luka29,7509524.3.2021.
MG MIND DOOKPMGPark KP a.d. Mrkonjić Grad4,4198124.3.2021.
MG MIND DOONOVBNova banka a.d. Banja Luka89,9290784.3.2021.
MG MIND DOOPKPRPark KP a.d. Prnjavor6,4237344.3.2021.
MG MIND DOOSMPRŠumaprodukt a.d. Trebinje68,3903004.3.2021.

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

BIRS FIRS ERS10

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.