Akcionari:

NAPOMENE:

››› Naziv, odnosno ime i prezime akcionara, ne određuje jednoznačno pravno/fizičko lice.
››› Prikazani su samo akcionari iz liste deset najvećih akcionara.

NazivOznakaEmitent% učešćaDatum
upisa
NOVA BANKA AD BANJA LUKAAERDAerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka0,60997123.5.2024.
NOVA BANKA AD BANJA LUKAGRDAGrađa a.d. Banja Luka - u stečaju5,70947323.5.2024.
NOVA BANKA AD BANJA LUKAZPKBAtos Bank a.d. Banja Luka100,00000023.5.2024.

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.