Akcionari:

NAPOMENE:

››› Naziv, odnosno ime i prezime akcionara, ne određuje jednoznačno pravno/fizičko lice.
››› Prikazani su samo akcionari iz liste deset najvećih akcionara.

NazivOznakaEmitent% učešćaDatum
upisa
OTVORENI INVESTICIONI FOND MONETA PODGORICACMEGČajavec mega a.d. Banja Luka11,00179918.7.2024.
OTVORENI INVESTICIONI FOND MONETA PODGORICAGRF9Grafam d.d. Brčko0,54673918.7.2024.
OTVORENI INVESTICIONI FOND MONETA PODGORICAHDRTHidrat a.d. Ukrina - Čelinac0,17638518.7.2024.
OTVORENI INVESTICIONI FOND MONETA PODGORICAIPBLIndustrijske plantaže a.d. Banja Luka0,16647718.7.2024.
OTVORENI INVESTICIONI FOND MONETA PODGORICAIZENIstraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d. I. Sarajevo0,80722018.7.2024.
OTVORENI INVESTICIONI FOND MONETA PODGORICAKPPLJP komunalno a.d. Pale0,39770318.7.2024.
OTVORENI INVESTICIONI FOND MONETA PODGORICANBS9Novi Bimeks d.d. Brčko - u stečaju0,14510618.7.2024.
OTVORENI INVESTICIONI FOND MONETA PODGORICAPOSTPošte Srpske a.d. Banja Luka0,28096018.7.2024.
OTVORENI INVESTICIONI FOND MONETA PODGORICAUSHAUnis USHA a.d. Višegrad - u stečaju0,75314618.7.2024.
OTVORENI INVESTICIONI FOND MONETA PODGORICAVDPLJP vodovod i kanalizacija a.d. Pale0,27884218.7.2024.
OTVORENI INVESTICIONI FOND MONETA PODGORICAVKBJVodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina0,82728718.7.2024.

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.