Akcionari:

NAPOMENE:

››› Naziv, odnosno ime i prezime akcionara, ne određuje jednoznačno pravno/fizičko lice.
››› Prikazani su samo akcionari iz liste deset najvećih akcionara.

NazivOznakaEmitent% učešćaDatum
upisa
ZIF FORTUNA FOND DDCMEGČajavec mega a.d. Banja Luka2,88324213.6.2024.
ZIF FORTUNA FOND DDHDRTHidrat a.d. Ukrina - Čelinac0,19147413.6.2024.
ZIF FORTUNA FOND DDMRMRMermer a.d. Čelinac1,18462813.6.2024.
ZIF FORTUNA FOND DDNBS9Novi Bimeks d.d. Brčko - u stečaju0,85511713.6.2024.
ZIF FORTUNA FOND DDUNFCUnis fabrika cijevi a.d. Derventa - u stečaju1,64718313.6.2024.
ZIF FORTUNA FOND DDVDBLVodovod a.d. Banja Luka1,99129613.6.2024.
ZIF FORTUNA FOND DDVTPRVetprodukt a.d. Prnjavor3,68104613.6.2024.

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.