Podaci o hartiji

KP Komunalac a.d. Srbac

Posljednji datum trgovanja: 13.9.2019.
Prosječna cijena: 0,117 KM
Posljednja cijena: 0,117 KM
Količina:
Promet: 0,00 KM
Apsolutna promjena: 0,00 KM
Relativna promjena: 0,00%
Najbolja kupovina/prodaja: KM / KM
Kupovina/prodaja količina: /
Otvarajuća cijena: KM
Zatvarajuća cijena: 0,117 KM
Najviša cijena: KM
Najniža cijena: KM
Najviša cijena u toku 52 sedmice: KM
Najniža cijena u toku 52 sedmice: KM
Broj akcija: 256.100
Nominalna vrijednost: 1,00 KM
Tržišna kapitalizacija: 29.964 KM
Tržište: Slobodno tržište
Tržišni segment: Akcije
Način trgovanja: FIX
Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana: +%/-%
Datum listinga: 25.8.2008.
Datum delistiranja:
Datum isteka:

Ponuda i potražnja

22.9.2020. (C)

Ukratko

KP Komunalac a.d. Srbac
Oznaka HOV: KOMS-R-A
ISIN: BA100KOMSRA8
CFI: ESVUFR
RIC: KOMS.BJ
FIGI: BBG000BGJF61
Posljednja cijena: 0,117 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 13.9.2019. 12:00:23
Status: Trading