Podaci o hartiji

Vučijak a.d. Prnjavor - u likvidaciji

Posljednji datum trgovanja: 29.9.2006.
Prosječna cijena: 0,14 KM
Posljednja cijena: 0,14 KM
Količina:
Promet: 0,00 KM
Apsolutna promjena: 0,00 KM
Relativna promjena: 0,00%
Najbolja kupovina/prodaja: KM / KM
Kupovina/prodaja količina: /
Otvarajuća cijena: KM
Zatvarajuća cijena: 0,14 KM
Najviša cijena: KM
Najniža cijena: KM
Najviša cijena u toku 52 sedmice: KM
Najniža cijena u toku 52 sedmice: KM
Broj akcija: 1.847.196
Nominalna vrijednost: 1,00 KM
Tržišna kapitalizacija: 258.607 KM
Tržište: Slobodno tržište
Tržišni segment: HoV emitenata koji se nalaze u stečajnom ili likvidacionom postupku
Način trgovanja: FIX
Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana: +%/-%
Datum listinga: 9.12.2002.
Datum delistiranja:
Datum isteka:

Ponuda i potražnja

22.9.2020. (C)

Ukratko

Vučijak a.d. Prnjavor - u likvidaciji
Oznaka HOV: VUCI-R-A
ISIN: BA100VUCIRA4
CFI: ESVUFR
RIC: VUCI.BJ
FIGI: BBG000RN1W61
Posljednja cijena: 0,14 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 29.9.2006. 0:00:00
Status: Suspended