Profil Banjalučke berze

Naziv: Banjalučka berza hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Datum osnivanja: 9. maj 2001. godine
Adresa: Petra Kočića bb, 78000 Banja Luka, RS, BiH
Telefon: +387 51 326 041, +387 51 326 040
E-mail: office@blberza.com
Web site: http://www.blberza.com/
Broj zaposlenih: 9
Naziv akcionara Broj akcija Učešće
Green Blue a.d. Banja Luka 1148 43.16%
Banka Srpske a.d. Banja Luka - u likvidaciji 252 9.47%
Bobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju 252 9.47%
Eurobroker a.d. Banja Luka 252 9.47%
Addiko Bank a.d. Banja Luka 252 9.47%
Nova banka a.d. Banja Luka 252 9.47%
Naša banka a.d. Bijeljina 245 9.21%
Advantis broker a.d. Banja Luka 7 0.26%
Ukupno 2660 100.00%

Osnovni podaci

Registar Osnovnog suda u Banjoj Luci br. 057-0-Reg-11-002178
Upisani i uplaćeni kapital 2.660.000 KM
Matični broj: 1947320
JIB: 4401006360008

Žiro računi:
- NLB banka a.d. Banja Luka 562-100-80001108-50

Revizorska kuća za 2023. i 2024. godinu:
BDO d.o.o. Banja Luka

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00

Kabinet direktora
Milan Božić, direktor - milan.bozic@blberza.com
Silvana Kučuk - silvana.kucuk@blberza.com
Jelenko Konjević - jelenko.konjevic@blberza.com

Sektor za poslovne operacije
Nebojša Vuković - nebojsa.vukovic@blberza.com
Slaviša Risović - slavisa.risovic@blberza.com
Adrijana Cvijetić - adrijana.cvijetic@blberza.com

Sektor za informaciono-tehnološke operacije
Jovan Tegeltija - jovan.tegeltija@blberza.com
Milan Letić - milan.letic@blberza.com
Srđan Amidžić - srdjan.amidzic@blberza.com

Upravni odbor
Davor Maksimović - predsjednik (Ultimax d.o.o. Banja Luka)
Jasna Zrilić - član (Nova banka a.d. Banja Luka)
Boris Majstorović - član (Eurobroker a.d. Banja Luka)
Dalibor Tomaš - član (Ekonomski fakultet Banja Luka) 
Bojan Risović - član (Tropik maloprodaja d.o.o. Banja Luka)     

Nadzorni odbor
Božana Bojić
Duško Prešić
Boris Gašpar

Berzanski sud
Slaviša Risović - predsjednik