Podaci o emitentu


Pavlović International Bank a.d. Bijeljina

Adresa Karađorđeva 1
76300 BIJELJINA
Telefon+387 55 232 317
Faks+387 55 232 322
Web www.pavlovic-banka.com
Email office@pavlovic-banka.com
Emisije emitenta u berzanskom sistemu trgovanja PIBB-P-A
PIBB-P-B
PIBB-R-D

Deset najvećih akcionara

Datum: 8.8.2019.

Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
PAVLOVIĆ MIROSLAVA 25,92129431,839078
PAVGORD DOO FOČA 22,02891529,440937
BATAGON INTERNATIONAL AG 13,11635217,529582
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 10,4899600,000000
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 10,4899600,000000
GALENS INVEST DOO NOVI SAD 7,3429729,813646
KOMPANIJA SLOBOMIR AD SLOBOMIR BIJELJINA 7,1976319,619403
PAVLOVIĆ SLOBODAN 2,4859690,518519
PAVLOVIĆ MILE 0,4598000,614508
KASPERSON LUCINDA 0,1848290,247018

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.8.2019.

Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 157 0 157 6,41 0,00 6,41
5%-10% 1 1 2 7,34 7,79 15,14
10%-25% 3 2 5 43,01 35,44 78,45
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 161 3 164 56,77 43,23 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Ružica Janković direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Predrag Perković predsjednik
Vanja Ćosović član
Dragan Riđošić član
Marina Milojković član
Milovan Erić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Aleksandar Blagojević član uprave
Petar Lazić član uprave
Ružica Janković predsjednik uprave

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]