Podaci o emitentu


Pavlović International Bank a.d. Bijeljina

Adresa Karađorđeva 1
76300 BIJELJINA
Telefon+387 55 232 317
Faks+387 55 232 322
Web www.pavlovic-banka.com
Email office@pavlovic-banka.com
Emisije emitenta u berzanskom sistemu trgovanja PIBB-P-A
PIBB-PA2
PIBB-P-B
PIBB-R-D

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.4.2019.

Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
PAVLOVIĆ MIROSLAVA 42,14041952,413955
BATAGON INTERNATIONAL AG 22,13186928,857457
KOMPANIJA SLOBOMIR AD SLOBOMIR BIJELJINA 12,14492015,835604
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 9,7109330,000000
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 9,7109330,000000
PAVLOVIĆ SLOBODAN 2,5968430,853598
PAVLOVIĆ MILE 0,7758451,011615
KASPERSON LUCINDA 0,3118720,406646
DOO "ORČEVAC - SNB" 0,1003570,130854
ZZ BIJELJINA 0,0360120,046956

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.4.2019.

Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 155 0 155 4,16 0,00 4,16
5%-10% 2 0 2 19,42 0,00 19,42
10%-25% 1 1 2 12,14 22,13 34,28
> 25% 0 1 1 0,00 42,14 42,14
UKUPNO 158 2 160 35,73 64,27 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Ružica Janković direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milovan Erić predsjednik
Predrag Perković član
Vanja Ćosović član
Dragan Riđošić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Aleksandar Blagojević član uprave
Petar Lazić član uprave
Ružica Janković predsjednik uprave

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]