Aukcije za državni kapital

Pravilima o iznošenju državnog kapitala na berzu i druga uređena javna tržišta (Službeni Glasnik RS broj 64/03 i 88/05) i Pravilima o prodaji na berzi (Službeni Glasnik RS broj 97/06 i 22/08) vrši se prodaja paketa akcija državnog kapitala. U tabeli su prikazana preduzeća gdje je prodat državi kapital od avgusta 2003 godine.