Obrazac za prijavljivanje izvještaja o preuzimanju

Obrazac se nalazi u prilogu.


Prilog: