Gradska toplana a.d. Doboj saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Gradska toplana a.d. Doboj

„GRADSKA TOPLANA„ a.d. DOBOJ
Broj : 2155/23.
Dana, 12.05.2023.god.

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima , člana 17. Statuta „Gradska toplana"a.d. Doboj , Nadzorni odbor „Gradska toplana"a.d.Doboj na 45./četrdesetpetoj/ redovnoj sjednici održanoj dana , 12.05.2023 godine, jednoglasno je donio Odluku o

SAZIVU

20./dvadesete / redovne sjednice Skupštine akcionara „Gradska toplana" a.d.Doboj, koja će se održati dana , 15.06.2023.godine (četvrtak) , sa početkom rada u 11 časova u sjedištu preduzeća u Doboju, ul. Srpskih sokolova br. 1.
Za redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela Skupštine :
- predsjednika Skupštine,
- komisije za glasanje,
- zapisničara ,
- dva ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 13 . ( trinaeste ) vanredne sjednice Skupštine akcionara „Gradska toplana" a.d. Doboj.
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja „Gradska toplana"a.d. Doboj za 2022.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Gradska toplana" a.d. Doboj za 2022.godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijsih izvještaja „Gradska toplana"a.d.Doboj za 2022.godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka „Gradska toplana" a.d. Doboj, nastao iz 2022.godine.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora „Gradska toplana" a.d. Doboj za 2022.godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu privremenog Odbora za reviziju „Gradska toplana"a.d. Doboj i za 2022.godinu.
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju „Gradska toplana a.d. Doboj i povezanih preduzeća za 2022.godinu.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara , koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske na dan 05.06.2023.godine .
U slučaju odlaganja sjednice, ponovljena sjednica će se održati dana, 22.6.2023. (četvrtak)
Materijali za sjedinicu Skupštine akcionara mogu se razmotriti i preuzeti u sjedištu Društva u Doboju, ul. Srpskih sokolova br. 1 , svakim radnim danom od 9 do 14 časova.


Predsjednik
Nadzornog odbora
/Rade Milačak / s.r.

 

 Prečice: GTDO