Vlasnička struktura emitenata na dan 01.06.2023.


Prilog: