Zakon o preuzimanju akcionarskih društava

"Službeni glasnik Republike Srpske", broj 65/08,92/09, 59/13.

 


Prilog: