Zakon o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima

"Službeni glasnik Republike Srpske", broj 51-06, 1-07, 53-07, 41-08 i 58-09


Prilog: