Krajina osiguranje a.d. Banja Luka - Smanjenje broja akcija i početak trgovanja

Izvor:  Banjalučka berza a.d. Banja Luka

Naziv emitenta Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
Oznaka akcija KROS-R-A
Nominalna vrijednost akcija 1 KM
Stari broj akcija 20.668.191
Broj akcija smanjen za 11.938.191
Novi broj akcija 8.730.000
Osnov za smanjenje broja akcija 4. emisija - smanjenje osnovnog kapitala
Ograničenje prava na hartiji od vrijednosti -
Rok trajanja ograničenja -
Početak trgovanja  09.03.2023.


Prilog:
Prečice: KROS