Osiguranje Aura a.d. Banja Luka saziva 36. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Osiguranje Aura a.d. Banja Luka

Broj: 09-1740-22-6/19
Datum: 11.09.2019. god.

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima, čl. 50. Statuta društva "Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka, Upravni odbor na 165. sjednici održanoj 11.09.2019. god. donio je

ODLUKU O SAZIVU
XXXVI VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
koja će se održati u sjedištu društva dana 30.09.2019.
sa početkom u 10,00 časova

Član 1.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

I Prethodni postupak

1. Izbor Predsjednika Skupštine Akcionara
2. Izbor Komisije za glasanje
3. Izbor Zapisničara
4. Izbor 2 (dva) ovjerivača zapisnika
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje
6. Usvajanje dnevnog reda


II Redovni postupak

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXV sjednice Skupštine Akcionarskog Društva
2. Razmatranje Prijedloga i donošenje odluke o imenovanju ovlaštenog aktuara:
3. Razmatranje Prijedloga i donošenje odluke o imenovanju eksternog revizora;
4. Tekuća pitanja

Član 2.

Svim akcionarima se uz ovu odluku dostavljaju prijedlozi odluka i materijali koji ih prate radi upoznavanja sa istima.

Član 3.

Svi akcionari u zakonskom roku imaju pravo da dostave pitanja i prijedloge.

Član 4.

Na samoj skupštini akcionara pravo glasa imaju samo vlasnici redovnih akcija.

Član 5.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 20.09.2019. godine.

Član 6.

Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Član 7.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Napomena:
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10-14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web strani Društva www.auraosiguranje.com

 

Predsjednik
Upravnog odbora
Branislav Kostadinović

 


Prilog:Prečice: AURO