DUIF Management Solutions - OAIF VIB Fond - Finansijski izvještaj za mjesec oktobar 2019. godine

Izvor:  DUIF Management Solutions

DUIF Management Solutions - OAIF VIB Fond - Finansijski izvještaj za mjesec oktobar 2019. godine.


Prilog:


12-VBOP-NVI 31.10.2019.xls   94 KB - Latinica

Prečice: VBOP