DUIF Management Solutions - OAIF VIB Fond - Finansijski izvještaj za mjesec decembar 2019. godine

Izvor:  DUIF Management Solutions

DUIF Management Solutions - OAIF VIB Fond - Finansijski izvještaj za mjesec decembar 2019. godine.


Prilog:


VBOP-NVI 31.12.2019.xls   93 KB - Latinica

Prečice: VBOP