Duvan a.d. Bijeljina saziva 25. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Duvan a.d. Bijeljina

„DUVAN" AD
Ul. Stefana Dečanskog 125
BIJELJINA
Broj: 421/20
Dana: 02.06.2020. god.

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim preduzećima i člana 73. Statuta „Duvan" a.d. Bijeljina, Upravni odbor Društva je na svojoj sjednici održanoj dana 02.06.2020. god. donio:

ODLUKU O SAZIVU
XXV redovne Skupštine akcionara „Duvan" a.d. Bijeljina

Sjednica Skupštine akcionara „Duvan" a.d. Bijeljina održaće se dana 09.07.2020. god. (četvrtak) sa početkom u 11 časova u sjedištu Društva, ulica Stefana Dečanskog br. 125, Bijeljina.
Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara,
2. Imenovanje radnih tijela:
- verifikacione komisije,
- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
3. Izvještaj verifikacione komisije,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXIV Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2019. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2019. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2019. godinu,
8. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019. godinu,
10. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu,

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari po osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 29.06.2020. god.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednica sa istim dnevnim redom će se održati 20.07.2020. god. na istom mjestu sa početkom u 11 časova.
Materijali za sjednicu su dostupni akcionarima u sjedištu Društva, u ulici Stefana Dečanskog br. 125 Bijeljina, svakim radnim danom od 8 do 14 časova, a prijedlozi odluka će se objaviti na sajtu „Duvan" a.d. i na sajtu Banjalučke berze www.blberza@com.


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

 


Prilog:


Poziv za 25. Sjednicu Drustva.pdf   556 KB - Latinica

Prečice: DUVN