Pamo promet a.d. Modriča saziva 14. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

PAMO-PROMET a.d.
Vojvode Stepe Stepanovića 22, Modriča
Datum: 29.6.2020.

Na osnovu člana 304. stav 1. tačka v, a u vezi sa članom 272. stav 4. i 5. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09 i 100/11] i člana 40. Statuta PAMO- PROMET ad, Upravni odbor upućuje

JAVNI POZIV
Za XIV redovnu Skupštinu akcionara PAMO-PROMET a.d.

Skupština će se održati 31.7.2020. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama restorana društvene ishrane preduzeća, ul. Vojvode Stepe Stepanovića 22, Modriča

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela:
• Zapisničara
• Dva ovjerivača zapisnika
• Komisije za glasanje
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIII redovne Skupštine
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2019. godinu
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga o pokriću gubitka iz neraspoređene dobiti
5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana na istom mjestu u 14 časova.
Poziv za Skupštinu objaviće se u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine" najmanje 30 dana prije održavanja.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija, na deseti dan (20.6.2020) prije dana održavanja sjednice Skupštine.
Materijal za Skupštinu akcionari sa pravom glasa mogu preuzeti svakim radnim danom od 8 do 15 časova u kancelariji PAMO-PROMET a.d.


Predsjednik UO

 
Prečice: PMPR