Veterinarsko stočarski centar a.d. Banja Luka saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

VETERINARSKO-STOČARSKI CENTAR AD
Knjaza Miloša 21 BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu Odluke UO-a 102-10/21 od 22.06.2021.g., a u skladu sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i članom 29. Statuta VSC-a, Upravni odbor VSC -a a.d.

SAZIVA

XVIII redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara VSC a.d. Banja Luka koja će se održati 27.07.2021. g. sa početkom u 10.00 časova u prostorijama VSC

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara
a) izbor predsjedavajućeg
b) izbor komisije za glasanje c)izbor zapisničara
d) izbor ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje:
3.1. Izvještaja nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu
3.2. Izvještaja o radu Upravnog odbora VSC-a a.d. za 2020. godinu
3.3. Izvještaja o poslovanju VSC a.d. za 2020. godinu
3.4. Finansijskih izvještaja VSC a.d. za 2020. godinu
3.5. Plana poslovanja za 2021. godinu
3.6. Trogodišnjeg plana poslovanja
3.7. Poslovne politike VSC-a a.d. za 2021. godinu
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2021. godinu

Utvrđen termin održavanja godišnje Skupštine akcionara VSC a.d. 27.07.2021. godine u 10.00 časova u prostorijama VSC. U slučaju nedostatka kvoruma, ponovna sjednica će se održati 03.08.2021. godine sa početkom u 10.00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo na Skupštini akcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja CRHOV na dan 17.07.2021. godine. Skupštinski materijali mogu se dobiti u stručnoj službi Društva radnim danom od 08.00-14.00 časova.


Upravni odbor

 Prečice: VSCE