Podaci o emitentu

Adresa Kralja Petra I Oslobodioca 55
Telefon + 387 59 240 685
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 117 0 117 10,40 0,00 10,40
5%-10% 1 0 1 8,34 0,00 8,34
10%-25% 0 1 1 0,00 24,90 24,90
> 25% 0 1 1 0,00 56,36 56,36
UKUPNO 118 2 120 18,74 81,26 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KOSTOVIĆ ALEX 56,36409856,364098
AMSUM HOLDINGS LTD 24,89863524,898635
KOZIĆ DUŠAN 8,3407928,340792
KOMRAD DOO TREBINJE 3,7174283,717428
SRPSKO - PRAVOSLAVNI MANASTIR U TVRDOŠU 1,1841461,184146
VUJIĆ LUKA 0,2286130,228613
MILIĆ TOMO 0,1611480,161148
IVANKOVIĆ MIRKO 0,1611480,161148
MILJKOVIĆ ĐORĐO 0,1512960,151296
BERAK MILOSAV 0,1512960,151296
DOŠLO RADENKO 0,1512960,151296
VLAČIĆ ŽELJKO 0,1512960,151296
BOKONJIĆ STEFAN 0,1512960,151296

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Vlado Simović stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata