Podaci o emitentu

Adresa BANJA LUKA
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051/304-477/051/300-802
Web www.cistoca.com
Email cistoca@teol.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 21.10.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 258 19 277 7,13 0,34 7,48
5%-10% 2 0 2 11,50 0,00 11,50
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 81,03 0,00 81,03
UKUPNO 262 19 281 99,66 0,34 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 21.10.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
TRŽNICA DOO BANJA LUKA 51,02854651,028546
GRAD BANJA LUKA 30,00034230,000342
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 6,1501306,150130
M BROKER AD BANJA LUKA 5,3453255,345325
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 3,7151303,715130
BAJIĆ ZORAN 0,2537710,253771
PAJČIN MILORAD 0,1511150,151115
KRISTAL INVEST AD BANJA LUKA 0,1347360,134736
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF FUTURE FUND 0,1077060,107706
PIVAČIĆ GORAN 0,1033010,103301

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Aleksandar Bajić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nemanja Bilanović predsjednik
Obrenko Slavnić zamjenik predsjednika
Branko Kesić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]