Podaci o emitentu

Adresa Svetog Save 79
Telefon + 387 53 431 841
Web www.destilacija.net
Email prs@destilacija.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 23.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 916 22 938 21,04 0,38 21,42
5%-10% 3 0 3 20,29 0,00 20,29
10%-25% 4 0 4 58,29 0,00 58,29
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 923 22 945 99,62 0,38 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.5.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ŠKREBIĆ ZORAN 18,54617418,546174
ŠKREBIĆ DRAŽEN 13,46115513,461155
ŠKREBIĆ MLADEN 13,37397913,373979
ĐURIĆ NATAŠA 12,90681212,906812
ŠKREBIĆ GORAN 8,5388148,538814
ZIF PROF-PLUS DD SARAJEVO 6,6060516,606051
VUKOVIĆ RADIVOJE 5,1460845,146084
MARKOČEVIĆ DARIO 4,5972854,597285
LUKIĆ OGNJEN 4,5946624,594662
SOFTIĆ DŽENIS 0,3010670,301067

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Škrebić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Novo Škrebić predsjednik
Ognjen Lukić član
Duško Markočević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata