Mješoviti holding "Elektroprivreda" Republike Srpske, Trebinje Zavisno elektrodistributivno preduzeće "ELEKTRO-BIJELjINA" akcionarsko društvo Bijeljina

Podaci o emitentu

Adresa Majevička 97
Telefon + 387 55 226 700
Web www.elektrobijeljina.com
Email elektrobn@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 23.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 2.097 98 2.195 14,57 5,15 19,72
5%-10% 1 0 1 5,00 0,00 5,00
10%-25% 1 0 1 10,28 0,00 10,28
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 2.100 98 2.198 94,85 5,15 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.5.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MH ERS MP AD TREBINJE 65,00260065,002600
PREF AD BANJA LUKA 10,27554710,275547
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000015,000001
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED 1,6644001,664400
ALIBABIĆ SAMED 0,9855210,985521
LOZINA DAMIR 0,9482040,948204
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 0,6756940,675694
HORVAT CIRIL 0,6434600,643460
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 0,5093730,509373
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 0,4763230,476323

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Marko Mihajlović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Gordana Trampić izvršni direktor
Dragan Perić izvršni direktor
Dragana Dubajić izvršni direktor
Obren Marković izvršni direktor
Stevan Sandić izvršni direktor
Marko Mihajlović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Mile Jovanović predsjednik
Slavko Lazić član
Spasoje Blagojević član
Biljana Stajić član
Darko Aleksić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata