Akcionarsko društvo "FABRIKA ŠEĆERA BIJELjINA" Velika Obarska -u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Velika Obarska bb
Telefon + 387 55 383 649
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 20.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.365 0 1.365 12,58 0,00 12,58
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 87,42 0,00 87,42
UKUPNO 1.367 0 1.367 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 61,40883161,408831
AGROCOOP EXPORT-IMPORT DOO BANJA LUKA 26,00974526,009745
PREF AD BANJA LUKA 3,3816893,381689
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 1,9104941,910494
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 1,6908431,690843
ALIBABIĆ - ŠABANOVIĆ AFRODITA 0,8537990,853799
MALIĆ ŽELJKO 0,7844380,784438
DRAGOJLOVIĆ VUJADIN 0,0138660,013866
DESPOTOVIĆ LJUBIŠA 0,0137440,013744
BOBAR SAVO 0,0135540,013554

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Nebojša Matić stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata