Konfekcija odjevnog tekstila "KONFEKCIJA PIONIR" a.d. Prnjavor - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Vojvode Stepe bb
Telefon + 387 51 660 424
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 23.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 123 0 123 17,10 0,00 17,10
5%-10% 1 0 1 8,57 0,00 8,57
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 2 0 2 64,33 0,00 64,33
UKUPNO 127 0 127 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.5.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 34,26577434,265774
VRHOVAC DRAGAN 30,06836930,068369
PREF AD BANJA LUKA 10,00000810,000008
ALIBABIĆ ŠERIF 8,5664448,566444
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999984,999998
DANOJEVIĆ DUŠKO 0,4591630,459163
ŠILJAK PERO 0,3872080,387208
BALACKI VLADO 0,3837760,383776
BOŽIĆ LJUBO 0,3152410,315241
LEPIR ŽELJKO 0,3152410,315241
DANOJEVIĆ DRAGO 0,3152410,315241
VINČIĆ RADISLAV 0,3152410,315241

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Mile Ajder stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata