Preduzeće za proizvodnju autodijelova "MEHANIKA" akcionarsko društvo Derventa - u likvidaciji

Podaci o emitentu

Adresa Kninska bb
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 417 2 419 24,80 0,17 24,97
5%-10% 1 0 1 9,86 0,00 9,86
10%-25% 0 1 1 0,00 13,75 13,75
> 25% 0 1 1 0,00 51,43 51,43
UKUPNO 418 4 422 34,66 65,34 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
COMMODITY TRADE LUXEMBOURG S.A. 51,42667551,426675
GHISLANZONI GIANDIONIGI 13,74560613,745606
PEKIĆ ZLATKO 9,8625699,862569
LEJIĆ ZDRAVKO 0,2630230,263023
MILOVANOVIĆ LAZAR 0,2108600,210860
CVJETKOVIĆ MOMČILO 0,1955700,195570
DUJAKOVIĆ BORISLAV 0,1838790,183879
MURATOVIĆ SEHAD 0,1797910,179791
SUVAJAC NADA 0,1628660,162866
CVJETKOVIĆ NOVAK 0,1599230,159923

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
likvidacioni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata