Akcionarsko društvo Industrija konfekcije "NOVOTEX" Trebinje - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Tini bb
Telefon + 387 59 261 164
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.266 1 1.267 36,60 0,01 36,61
5%-10% 1 0 1 5,35 0,00 5,35
10%-25% 3 0 3 58,03 0,00 58,03
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 1.270 1 1.271 99,99 0,01 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VUČKOVIĆ RADOVAN 23,98944423,989444
KOLJIVRAT DUŠAN 23,62963823,629638
LUČIĆ DOBRISLAV 10,41123010,411230
MILJANOVIĆ DARKO 5,3549905,354990
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,9979853,997985
GNJIDIĆ MILIJANA 1,5551981,555198
VUJOVIĆ RATKO 0,4236810,423681
JEREMIĆ TIHOMIR 0,3477690,347769
MRAKIĆ MILOVAN 0,3477690,347769
ŠUKIĆ DRAGAN 0,3477690,347769

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Lazo Đurđević stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata