Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Vuka Karadžića 2
Telefon + 387 51 240 101
Web www.mtel.ba
Email ts.office@mtel.ba
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 25.184 764 25.948 19,82 1,80 21,62
5%-10% 2 0 2 13,37 0,00 13,37
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 65,01 65,01
UKUPNO 25.186 765 25.951 33,19 66,81 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD 65,00585165,005851
PREF AD BANJA LUKA 8,3405698,340569
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0297635,029763
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF FUTURE FUND 1,7016441,701644
INVEST NOVA AD BIJELJINA 0,7488260,748826
TRIŠIĆ VLADIMIR 0,6105840,610584
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 0,5981850,598185
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 0,5930020,593002
ZIF "PREVENT INVEST" D.D. SARAJEVO 0,5352270,535227
REGOJEVIĆ RADENKO 0,5331890,533189

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Kompanija Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka, pored punog naziva, posluje i pod dva skraćena poslovna imena i to: Telekom Srpske a.d. Banja Luka i Mtel a.d. Banja Luka. Mtel a.d. Banja Luka sa svojim sjedištem u Banjoj Luci je jedan od tri vodeća telekom operatora na području Bosne i Hercegovine, koji nudi jedinstvena komunikaciona rješenja objedinjena pod korporativnim brendom m:tel. Omogućavajući najsavremenije telekomunikacione usluge iz oblasti mobilne telefonije, fiksne telefonije, interneta i prenosa podataka, Mtel a.d. Banja Luka nastoji da zadovolji potrebe tržišta Bosne i Hercegovine. Uspjeh ove kompanije najbolje ilustruje podatak od preko 1,8 miliona prijatelja i zadovoljnih korisnika svih usluga. Poslovanje Mtel a.d. Banja Luka je u znaku neprestanog širenja palete telekomunikacionih usluga, integracije servisa, kao i povećanja broja korisnika. Mtel a.d. Banja Luka teži da uljepša život ljudima, omogućavajući im globalnu povezanost i izvanredne komunikacije kao regionalni lider u informatičkom društvu budućnosti. Nove usluge koje Mtel a.d. Banja Luka uvodi, tehnologije koje primjenjuje i konstantno prilagođavanje, usmjereni su prema korisnicima i njihovim potrebama za komunikacijom. Pored omogućavanja visokokvalitetnih usluga i primjene savremenih informacionih tehnologija Mtel a.d. Banja Luka daje značajnu podršku i pomoć mnogobrojnim humanitarnim akcijama, sportu, kulturi i obrazovanju kao važnim aspektima svakodnevnog života korisnika, te poslujući društveno odgovorno ulaže u razvoj pravih vrijednosti i stvara ljepše životno okruženje. Na zadovoljstvo svih - korisnika, zaposlenih i akcionara.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Jelena Trivan direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vladimir Lučić predsjednik
Danijela Maletić član
Dejan Carević član
Draško Marković član
Nenad Tomović član
Slavko Mitrović član
Branko Malović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata