Akcionarsko društvo za proizvodnju užarskih proizvoda "UŽARIJA" Šamac - u likvidaciji

Podaci o emitentu

Adresa Njegoševa 14
Telefon + 387 54 611 422
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 20.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 139 1 140 16,44 0,07 16,51
5%-10% 1 0 1 8,12 0,00 8,12
10%-25% 1 0 1 24,58 0,00 24,58
> 25% 1 0 1 50,78 0,00 50,78
UKUPNO 142 1 143 99,93 0,07 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ĆULAPOVIĆ MILOŠ 50,78220450,782204
VESIĆ PREDRAG 24,58219224,582192
PREF AD BANJA LUKA 8,1242448,124244
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,0620524,062052
ŠAPINA STIPO 0,4879540,487954
GLAVAŠ VIDOSAV 0,2963420,296342
LIČINA STOJKO 0,2963420,296342
STJEPANOVIĆ VOJIN 0,2941110,294111
IVANKOVIĆ MILOŠ 0,2761210,276121
TUBAKOVIĆ VESNA 0,2533900,253390

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dragomir Tešanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Savo Vujičić predsjednik
Dragan Tomašević član
Mara Vakić član
Pero Marković član
Rajko Ubiparip član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Mara Radulović predsjednik
Mileva Tanasić član
Ilija Ilić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata