Građevinsko preduzeće "ZLATIBOR" a.d. Bijeljina

Podaci o emitentu

Adresa Baje Stanišića bb
Telefon + 387 55 205 613
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 77 0 77 48,15 0,00 48,15
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 1 0 1 11,85 0,00 11,85
> 25% 1 0 1 30,00 0,00 30,00
UKUPNO 80 0 80 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DESPOTOVIĆ BRANKO 30,00005230,000052
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 11,84845311,848453
PREF AD BANJA LUKA 9,9995829,999582
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999224,999922
LJUBOJEVIĆ MILORAD 1,4574071,457407
TATOMIROVIĆ DRAGIĆ 1,4574071,457407
LUKIĆ MILORAD 1,3032251,303225
JOVIĆ MIODRAG 1,2559261,255926
RAKIĆ CVJETOZAR 1,0899851,089985
GAVRIĆ STEVO 1,0899851,089985
ILIĆ ĐORĐE 1,0899851,089985
JANKOVIĆ RADIVOJE 1,0899851,089985
FILIPOVIĆ PANTELIJA 1,0899851,089985
LJUBOJEVIĆ MILUTIN 1,0899851,089985
ELEZOVIĆ BOŠKO 1,0899851,089985
LUKIĆ RADOMIR 1,0899851,089985
MILIĆEVIĆ MILIĆ 1,0899851,089985
JANJIĆ MIHAJLO 1,0899851,089985
LJUBOJEVIĆ CVIJETIN 1,0899851,089985
TRAKILOVIĆ RISTO 1,0899851,089985
OSTOJIĆ MIĆO 1,0899851,089985
ERKIĆ STEVO 1,0899851,089985
LUKIĆ MARINKO 1,0899851,089985
POPOVIĆ MILORAD 1,0899851,089985

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Stevo Erkić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Branko Despotović predsjednik
Đorđe Mitrović zamjenik predsjednika
Milan Mihajlović član
Milenko Dačić član
Stevan Marković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nada Rakić predsjednik
Pero Krsmanović član
Ljubomir Pajić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata