"ZORA TURIST" ugostiteljsko-turističko akcionarsko društvo Banja Luka - u likvidaciji

Podaci o emitentu

Adresa Svetozara Markovića F
Telefon + 387 51 216 009
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 25 0 25 1,04 0,00 1,04
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 98,96 0,00 98,96
UKUPNO 26 0 26 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ČEPRKALO SAVO 98,96179198,961791
MIZDRAK JAVORKA 0,0716530,071653
TUCIKEŠIĆ ELVIRA 0,0716530,071653
BOSNIĆ VIDA 0,0716530,071653
BABIĆ ZORA 0,0628850,062885
FILIPOVIĆ SANDA 0,0628850,062885
POPOVIĆ DRENKA 0,0628850,062885
ČUBRILOVIĆ STANIMIR 0,0450480,045048
MANOJLOVIĆ RADOJKA 0,0447450,044745
VRHOVAC RADIVOJE 0,0447450,044745
STANIŠLJEVIĆ PREDRAG 0,0447450,044745

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 01.08.1991. godine, a od 10.06.2005. godine egzistira kao AD. Bavi se ugostiteljskom djelatnošću. Preduzeće je poslovalo sa gubitkom.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Vinko Berak likvidacioni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata