Članovi berze sa posebnim ovlašćenjima

  
MINISTARSTVO FINANSIJA RS
Telefon: 051-339-155
Faks: 051-339-655
Web: www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf

Direktni učesnici tržišta novca

  
ADDIKO BANK DD SARAJEVO
Telefon: 033-755-755
Faks: ​033-​​755-​​855
Web: ​ww​w.a​ddiko.ba​​​
ATOS BANK AD BANJA LUKA
Telefon: 051-241-169
Faks: 051-213-391
Web: www.atosbank.ba
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BANJA LUKA
Telefon: 051-244-700
Faks: 051-244-710
Web: www.kombank-bl.com
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE EDPF-OM A.D. BANJA LUKA
Telefon: 051-492-824
Faks: 051-492-825
Web: www.epf.ba
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE PREF-OM AD BANJA LUKA
Telefon: 051-228-486
Faks: 051-228-488
Web: www.pref.rs.ba
DUNAV OSIGURANJE AD BANJA LUKA
Telefon: 051-246-101
Faks: 051-211-686
Web: www.dunav.ba
INVESTICIONO-RAZVOJNA BANKA REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
Telefon: 051-334-700
Faks: 051-334-770
Web: www.irbrs.org
KRISTAL INVEST A.D. BANJA LUKA
Telefon: 051-320-230
Faks: 051-307-266
Web: www.kristalinvest.com
MF BANKA A.D. BANJA LUKA
Telefon: 051-221-400
Faks: 051-232-091
Web: www.mfbanka.com
NAŠA BANKA AD BANJA LUKA
Telefon: 055-232-309
Faks: 055-232-301
Web: www.nasa-banka.com
NLB BANKA AD BANJA LUKA
Telefon: 051-245-500
Faks: 051-211-623
Web: www.nlbbl.com
RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA
Telefon: 033-287-763
Faks: 033-213-851
Web: www.raiffeisenbank.ba
UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA
Telefon: 0​51-​246-​697
Faks: 051-​243-​343
Web: www.unicreditbank-bl.ba​
UNICREDIT BANK DD MOSTAR
Telefon: 033-491-652
Faks: 033-491-611
Web: www.unicreditgroup.ba