Zatvori Kursna lista za 8.6.2023..
HartijaNazivSrednji
kurs
%
promjene
cijene
Najbolji
kupovni
kurs
Najbolji
prodajni
kurs
Otvarajuća
cijena
Najmanja
cijena
Najveća
cijena
Zatvarajuća
cijena
Broj
transakcija
KoličinaVrijednost
u
KM
Broj
blokovskih
poslova
Količina
blokovskih
poslova
Vrijednost
blokovskih
poslova
Vrijeme
poslednjeg
trgovanja
HETR-R-A Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje0,345-1,43%0,3450,3540,350,3450,350,3452153825.312,63000,008.6.2023. 12:55:32
PPMK-R-A Prvo penzionersko MKD a.d. Banja Luka26,000,00%  26,0026,0026,0026,006129933.774,00000,008.6.2023. 12:00:00
RSRS-O-H Republika Srpska - ratna šteta 898,99-0,01% 99,0098,9998,9998,9998,991160006.335,36000,008.6.2023. 10:21:51
RSRS-O-M Republika Srpska - ratna šteta 1395,320,00%92,4595,3595,3295,3295,3295,32150004.766,00000,008.6.2023. 10:22:20
RSRS-O-R Republika Srpska - ratna šteta 1683,000,53%82,5387,6483,0083,0083,0083,00125002.075,00000,008.6.2023. 12:10:18
TLKM-R-A Telekom Srpske a.d. Banja Luka1,370,00%1,371,391,371,371,371,3711500020.550,00000,008.6.2023. 12:58:29