Javne ponude akcija na Banjalučkoj berzi

Preduzeća koja javno emituju akcije, u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti, obavezna su postojećim akcionarima ponuditi da iskoriste pravo preče kupovine. Akcije za koje nije iskorišteno pravo preče kupovine mogu se preko Banjalučke berze ponuditi svim zainteresovanim investitorima. Brokeska kuća koju izabere emitent unosi prodajni nalog sa količinom koja je jednaka preostaloj količini iz javne emisije, za koje nije iskorišteno pravo preče kupovine.
Nakon toga, prema unaprijed utvrđenom rasporedu na berzi sve brokerske kuće mogu za svoje klijente unositi kupovne naloge i na berzi se formira cijena po kojoj investitori kupuju akcije.
Nakon završetka upisa akcionara, koji su kupili redovne akcije iz primarne emisije (u Centralnom registru hartija od vrijednosti) akcije se uvrštavaju na Banjalučku berzu.


Datum aukcijeOznaka HOVBroj akcija u javnoj ponudi Kupljeno PPKIskorištenost PPKPonuđeno na berziPočetna cijena ProdanoOstvarena cijena
24.12.2007. NBLB-R-A 17.93117.78299,17%149700,001493.201,00
11.1.2008. KRLB-R-A 20.000.00019.942.44099,71%57.5601,0057.5602,11
1.2.2008. AERD-R-A 8.570.0008.223.07795,95%346.9231,00346.9231,61
20.2.2008. MRDN-R-A 1.000.000663.11766,31%336.8831,01336.8831,07
23.9.2008. VBBB-R-A 10.0009.92299,22%781.000,00783.010,00
31.10.2008. OCJH-R-A 10.000.0006.999.98570,00%3.000.0151,003.000.0151,00
24.12.2008. FRTL-R-D 295.000  295.0004,00216.0274,00
22.6.2009. OCJH-R-A 16.000.00012.687.67179,30%3.312.3291,003.312.3291,00
25.6.2009. SLKD-R-A 446.303311.09769,71%135.2061,00135.2061,00
24.8.2009. BVRU-R-A 5.000.0001.404.71928,09%3.595.2811,001.600.0001,00
1.12.2009. KDVO-R-A 83.58049.07858,72%34.502100,0021.867100,00
26.8.2009. AUTK-R-A 300.000210.23970,08%89.7611,0089.7611,00
7.12.2009. KRLB-R-A 5.000.0004.982.03799,64%17.9631,0017.9631,00
22.11.2010. JFMG-R-A 4.800.0004.181.43587,11%618.5651,00618.5651,00
22.11.2010. PPRV-R-A 4.500.0003.384.31275,21%1.115.6881,001.115.6881,00
23.11.2010. AURO-R-A 20.000  20.000100,0020.000100,00
20.12.2010. KRLB-R-A 49.873.66549.674.44599,60%199.2201,001001,00
7.2.2011. INTL-R-A 500.000 0,00%500.0001,00330.0001,00
11.7.2011. KDVO-R-A 10.000 0,00%10.000100,0210.000100,02
25.7.2011. SODJ-R-A 20.00018.36691,83%1.634100,001.634102,00
27.7.2011. GTRG-R-A 350.000219.00162,57%130.9991,00130.9991,00
27.2.2012. HPAL-R-A 1.200.000131.90910,99%1.068.0911,00400.0001,00
14.12.2012. PIBB-P-A 5.000.000 0,00%5.000.0001,005.000.0001,00
9.12.2014. BBRB-R-A 5.000 0,00%5.0002.000,005.0002.000,00
9.12.2014. BBRB-P-D 2.300 0,00%2.3003.500,001.3933.500,00
30.10.2015. KROS-R-A 7.000.000 0,00%7.000.0001,006.899.9991,00
25.12.2015. BROS-R-C 38.000  38.000100,0038.000100,00
18.4.2016. KMNC-R-A 423.233250.00059,07%173.2330,4010.3740,40
22.7.2019. PIBB-R-D 7.000.000  7.000.0001,007.000.0001,00
24.12.2018. SEMB-R-A 24.000.0006.581.81627,42%17.418.1840,12517.418.1840,125
15.10.2020. ZVPT-R-A 1.800.0001.439.54979,97%360.4510,30360.4510,40
1.12.2020. NOVB-R-E 30.000.00026.617.20688,72%3.382.7940,503.382.7940,50
24.5.2021. NOVB-R-E 20.000.00018.574.12492,87%1.425.8760,501.425.8760,50
7.12.2021. KROS-R-A 7.000.000  7.000.0000,427.000.0000,42
27.3.2023. PIBB-R-A 3.125.000 0,00%3.125.0000,803.125.0000,80
8.5.2023. KROS-R-A 3.100.0001.765.09756,94%1.334.9030,291.334.9030,29

Emisije prioritetno participativnih akcija

EmitentOznakaBroj javno
emitovanih akcija
Nominalna
vrijednost
Broj upisanih
akcija
Uspješnost
emisije
Čajavec mega a.d. Banja Luka CMEG 2.500.0001,002.500.000100,00%