Dokumenti

Upravni odbor Banjalučke berze je na 15. sjednici usvojio Odluku o četvrtim izmjenama i dopunama Pravila Banjalučke berze broj 01-UO-638/10 od 19.10.2010. godine. Na ovu odluku Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske dala je saglasnost broj 01-UP-051-3230-1/10 od 26.11.2010. godine. Dana 10.12.2010. godine Odluka o četvrtim izmjenama i dopunama Pravila je objavljena na internet stranici Banjalučke berze, te je ista stupila na snagu osmog dana od dana objave odnosno dana 18.12.2010. godine.

Upravni odbor Banjalučke berze je dana 19.10.2010. godine utvrdio prečišćeni tekst Pravila Banjalučke berze broj 01-UO-638-1/10. Ista će se primjenjivati od dana 18.12.2010. godine.

Upravni odbor berze je dana 26.03.2007. godine donio Odluku o prvim izmjenama i dopunama Pravila Banjalučke berze broj 01-UP-660-1/07. Komisija za hartije od vrijednosti je dala saglasnost broj 01-UP-051-1129/07 od 30.03.2007. godine. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Pravila Banjalučke berze stupaju na snagu dana 11.04.2007. godine.

Odluku o II izmjenama i dopunama Pravila Banjalučke berze usvojio jeUpravni odbor berze broj 01-??-2856/07 od 11.12.2007. godine. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske dala je saglasnost rješenjem broj 01UO-2856/07 od 21.12.2007. godine. Ova Odluka stupa na snagu dana 03.01.2008. godine

Odluku o III izmjenama i dopunama Pravila Banjalučke berze usvojio je Upravni odbor berze broj 01-UO-102/09 od 12.02.2009. godine. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske dala je saglasnost rješenjem broj 01-UP-051-919/09 od 26.02.2009. godine. Ova Odluka se primjenjuje od 09.03.2009. godine.

Upravni odbor Banjalučke berze je dana 28.11.2006. godine usvojio je nova Pravila Banjalučke berze broj 02-UO-2049/06. Komisija za hartije od vrijednosti je dala saglasnost broj 01-UP-051-176/07 od 18.01.2007. godine. Pravila Banjalučke berze stupaju na snagu dana 07.02.2007. godine.

Upravni odbor Banjalučke berze je 23.03.2011. godine usvojio Pravila tržišta kratkoročnih hartija od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UO-161/11. Komisija za hartije od vrijednosti je dala saglasnost broj 01-UP-051-1267/11 od 05.051.2011. godine. Pravila tržišta kratkoročnih hartija od vrijednosti Republike Srpske stupaju na snagu 13.05.2011. godine.

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je 06.07.2009. godine dala saglasnost na Odluku o naknadama Banjalučke berze, koja stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranicama Banjalučke berze, odnosno od 21.07.2009. godine.

Rješenjem broj: 01-UP-051-908/10 od 01.04.2010. godine Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske dala je saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka broj: 01-UO-78/10 od 01.03.2010. godine. Navedena Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranicama Banjalučke berze, odnosno od 18.04.2010. godine.