Dokumenti

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je 26.05.2015. godine dala saglasnost na Odluku o naknadama Banjalučke berze, koja stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranicama Banjalučke berze, odnosno od 06.06.2015. godine.