Dokumenti

Pravila tržišta novca Banjalučke berze broj 01-UO-718/13 od 04.10.2013. godine usvojio je Upravni odbor Banjalučke berze. Na ova Pravila Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske dala je saglasnot broj 01-UP-53-2158-2/13 od 08.11.2013. godine.

Pravila Banjalučke berze a.d. Banjaluka broj 01-UO-756/12 od 16.11.2012. godine; broj: 01‐UO‐537/14 od 05.09.2014. godine; broj 01‐UO‐176/18 od 11.05.2018. godine; broj: 01‐UО‐480/18 од 13.11.2018. godine, broj: 01‐UО‐395/19 од 11.09.2019. godine i broj: 01‐UО‐405/21 од 04.11.2021. godine.

Prečišćeni tekst Pravila Banjlučke čine Pravila broj 01-UO-756/12 od 16.11.2012. godine, broj 01-UO-537/14 od 05.09.2014. godine, broj 01-UO-176/18 od 11.05.2018. godine, broj 01-UO-480/18 od 13.11.2018, broj 01-UO-395/19 od 11.09.2019. godine broj: 01‐UО‐405/21 од 04.11.2021. godine.