Dokumenti

Direktor Banjalučke berze je 23.03.2018. godine donio Uputstvo za podržavaoce likvidnosti, broj: 03-119/18. Uputstvo je objavljeno dana 23.03.2018. godine. Uputstvo stupa na snagu dana 31.03.2018. godine.

Uputstvo i izmjene Uputstva za jedinstven sistem za multilateralne kompenzacije i cesije.

Na osnovu člana 141. stav 1. alineje 1. Pravila Banjalučke berze broj 01-UО-756/12 od 16.11.2012. godine, 01-UO-537/14 od 05.09.2014. godine, 01-UO-176/18 od 11.05.2018. godine, 01-UO-480/18 od 13.11.2018. godine, broj 01-UO-395/19 od 11.09.2019. godine i 01-UO-405/21 od 4.11.2021. godine, direktor berze donio je dana 21.12.2023. godine Uputstvo za trgovanje broj 03-471/23. Uputstvo stupa na snagu dana 29.12.2023. godine.

Na osnovu člana 141. stav 1. alineje 4. Pravila Banjalučke berze broj 01-УО-756/12 od 16.11.2012. godine i 01-УО-537/14 od 05.09.2014. godine, direktor Berze donio je dana 23.02.2015. godine Priručnik za trgovanje broj 03-81/15. Priručnik stupa na snagu dana 03.03.2015. godine.