Preuzimanja akcionarskih društava

Prema odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (Službeni Glasnik RS broj 65/08, 92/09 i 59/13) lice koje neposredno ili posredno putem zajedničkog djoelovanja stekne akcije emitenta kojima, zajedno s akcijama koje već ima, prelazi procenat od 25% od ukupnog broja glasova koje daju akcije emitenta s pravom glasa, izuzimajući akcije emitovane s pravom glasa koje su u posjedu emitenta (sopstvene akcije) obavezno je o sticanju bez odlaganja obavijestiti emitenta, Komisiju za hartije od vrijednosti, berzu i javnost, te objaviti ponudu za preuzimanje, pod uslovima i na način određen Zakonom o preuzimanju.


DatumOznaka HOVNaziv emitentaCijenaBroj
preuzetih HOV
Vrijednost
preuzimanja
25.5.2023. DUVN-R-A Duvan a.d. Bijeljina 0,2152.404.434516.953,31