Strategija razvoja Banjalučke berze

STRATEGIJA RAZVOJA BANJALUČKE BERZE

Misija

Misija Banjalučke berze je obezbjeđivanje efikasne infrastrukture za povezivanje ponude i tražnje na tržištu kapitala Republike Srpske.

Vizija

Postati efikasan i moderan servis investitora koji je integrisan u regionalno tržište kapitala.

Strateški ciljevi

Prioritetni strateški ciljevi Banjalučke berze su:

• Unapređenje primarnog tržišta hartija od vrijednosti
• Razvoj korporativnog upravljanja
• Edukacija učesnika na tržištu kapitala i stanovništva
• Stvaranje preduslova za poboljšanje likvidnosti tržišta
• Tehnološka unapređenja u vezi sa berzanskim sistemom trgovanja
• Međunarodna promocija domaćeg tržišta kapitala i privlačenje stranih investitora
• Razvoj novih tehnoloških servisa.

Primarne aktivnosti u vezi sa realizacijom strateških ciljeva

Primarno tržište hartija od vrijednosti
• unapređenje regulative u vezi sa primarnom ponudom hartija od vrijednosti
• edukacija menadžmenta privatnih kompanija u vezi sa mogućnošću prikupljanja kapitala na berzi i podrška uvrštavanju akcija privatnih kompanija na berzu
• stručna podrška emitentima municipalnih obveznica
• podrška sekjuritizaciji dugova javnog sektora
• razvoj primarnog tržišta obveznica i trezorskih zapisa Republike Srpske.

Razvoj korporativnog upravljanja

• promocija dobrih praksi korporativnog upravljanja i kontinuirano praćenje njihove implementacije
• podrška uvođenju standarda korporativnog upravljanja u javnim preduzećima
• unapređenje regulatornog okruženja za poslovanje privrednih društava.

Edukacija učesnika na tržištu kapitala i stanovništva

• izrada nastavnih sadržaja u vezi sa finansijskim tržištima i ličnim finansijama za učenike srednjih škola i studente i unapređenje nastavnih programa u ovoj oblasti
• organizovanje posebnih seminara za prosvjetne institucije, uprave preduzeća, pravosudne institucije, asocijacije računovođa i druga profesionalna udruženja
• kontinuirana edukacija uprave i zaposlenih na berzi u vezi sa savremenim kretanjima na tržištima kapitala u svijetu.

Stvaranje preduslova za poboljšanje likvidnosti tržišta

• kontinuirano unapređivanje pravila trgovanja i saldiranja
• stvaranje stimulativnog okruženja za podršku likvidnosti tržišta
• podrška reformi penzijskog sistema u vezi sa osnivanjem dobrovoljnih penzijskih fondova
• podrška razvoju industrije investicionih fondova.

Tehnološka unapređenja u vezi sa berzanskim sistemom trgovanja

• nastavak implementacije FIX protokola u sistem trgovanja berze
• omogućavanje direktnog pristupa tržištu za investitore
• razvoj elektronskih sistema za povezivanje sa članovima regionalnih berzi.

Međunarodna promocija tržišta kapitala

• međunarodne investicione konferencije u saradnji sa regionalnim berzama
• unapređenje internet portala Banjalučke berze
• saradnja sa regionalnim berzama (distribucija podataka, zajednički indeksi, promocija i marketing)
• unapređenje sadržaja sa domaćeg tržišta kapitala koji se proslijeđuju putem vodećih svjetskih vendora.

Razvoj novih tehnoloških servisa

• Sistem za multilateralne kompenzacije, cesije i faktoring
• Platforma za obuhvat i vrednovanje portfelja hartija od vrijednosti za potrebe investicionih fondova
• Platforma za berzanske robe

Partnerski odnos u vezi sa realizacijom strateških ciljeva

Aktivnosti u vezi sa realizacijom strateških ciljeva Banjaluke berze realizovaće se u saradnji sa:
• Vladom Republike Srpske i nadležnim ministarstvima,
• Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Srpske,
• Članovima berze i strukovnim udruženjem berzanskih posrednika,
• Centralnim registrom hartija od vrijednosti,
• Preduzećima čije su akcije uvrštene na službeno berzansko tržište,
• Centralnom bankom BiH,
• Agencijom za osiguranje Republike Srpske,
• Udruženjem banaka BiH i Agencijom za bankarstvo Republike Srpske,
• Regionalnim berzama hartija od vrijednosti,
• Ostalim partnerskim institucijama (Savez računovođa i revizora RS, Republički pedagoški zavod RS i dr).