Važni datumi za tržište kapitala Republike Srpske

 

Datum Događaj
15.12.2020. Organizovana šesta multilateralna kompenzacija.
25.11.2020. Trajno isključenje udjela Privrednik Invest, Jahorina Koin, Polara Adriatic Fond i Aktiva Invest fond sa berze
18.11.2020. Trajno isključenje udjela Balkan Investment, Bors Invest fond i VIB fond sa berze.
05.11.2020. Komisija za hartije od vrijednosti RS dala saglasnost na imenovanje direktora berze.
20.10.2020. Organizovana peta multilateralna kompenzacija.
15.09.2020. Uvrštenje prve emisije obveznica Opštine Foča na službeno berzansko tržište.
18.08.2020. Organizovana četvrta multilateralna kompenzacija.
28.07.2020. Uvrštena treća emisija obveznica Grada Banja Luka na službeno berzansko tržište.
07.07.2020. Premium Finance a.d. Banja Luka uvrstio akcije na Banjalučku berzu
07.07.2020. Fratello Trade a.d. Banja Luka donio odluku o isplati dividende akcionarima.
25.06.2020. Telekom Srpske a.d. Banja Luka donio odluku o isplati dividende akcionarima.
16.06.2020. Organizovana treća multilateralna kompenzacija.
12.06.2020. Meridian a.d. Banja Luka donio odluku o isplati dividende akcionarima.
18.05.2020. Sprovedena dodatna multilateralna kompenzacije u uslovima pandemije korona virusom.
07.04.2020. Organizovana druga multilateralna kompenzacija.
02.04.2020. Uvrštenje prve emisije obveznica Opštine Šekovići na službeno berzansko tržište.
18.02.2020. Organizovana prva multilateralna kompenzacija.
17.02.2020. Uvrštenje sedme emisije obveznica Nove banke a.d. Banja Luka na službeno berzansko tržište.
03.02.2020. Uvrštenje prve emisije obveznica Opštine Modriča na službeno berzansko tržište.
18.12.2017. Akcije Telekoma Srpske uvrštene u SEE LinX i SEE LinX EWI indekse.
15.11.2017. Trajno isključenje člana „Addiko Bank“ a.d. Banja Luka – Ekspert funkcija upravljanja imovinom.
24.10.2017. Banjalučka berza organizovala četvrtu multilateralnu kompenzaciju u 2017. godini.
29.09.2017. OMIF „Maximus fund“ Banja Luka - Uvrštenje udjela MMSP-U-A na službeno berzansko tržište - tržište udjela otvorenih investicionih fondova.
29.09.2017. OMIF „Future fund“ Banja Luka - Uvrštenje udjela FTRP-U-A na službeno berzansko tržište - tržište udjela otvorenih investicionih fondova.
22.09.2017. OAIF Opportunity fund Banja Luka - Uvrštenje udjela OPTP-U-A na službeno berzansko tržište - tržište udjela otvorenih investicionih fondova.
01.08.2017. Hartije od vrijednosti sa Banjalučke berze na SEE Link platformi.
25.07.2017. Banjalučka berza organizovala treću multilateralnu kompenzaciju u 2017. godini.
25.04.2017. Banjalučka berza organizovala drugu multilateralnu kompenzaciju u 2017. godini.
29.04.2017. Takmičenje za srednjoškolce iz Finansijskih tržišta.
14.03.2017. Petnaest godina trgovanja na Banjalučkoj berzi.
28.02.2017. Banjalučka berza organizovala prvu multilateralnu kompenzaciju u 2017. godini
28.12.2016. Uvrštenje šeste emisije obveznica Nove banke a.d. Banja Luka na službeno berzansko tržište.
21.11.2016. Redovna revizija berzanskih indeksa Banjalučke berze
25.10.2016. Banjalučka berza organizovala multilateralnu kompenzaciju.
28.09.2016. RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik - Uvrštenje akcija na službeno berzansko tržište - Lista C.
28.09.2016. RiTE Gacko a.d. Gacko - Uvrštenje akcija na službeno berzansko tržište - Lista C
28.09.2016. Elektro Doboj a.d. Doboj - Uvrštenje akcija na službeno berzansko tržište - Lista C.
28.09.2016. Elektrokrajina a.d. Banja Luka - Uvrštenje akcija na službeno berzansko tržište – Lista C
02.08.2016. Petnaesta vanredna revizija BIRS indeksa.
20.05.2016 Redovna revizija berzanskih indeksa Banjalučke berze.
18.05.2016. Banjalučka berza organizovala multilateralnu kompenzaciju
13.05.2016. Banka Srpske a.d. Banja Luka – Odjeljenje za posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti prestala da bude član Berze.
04.05.2016. Zepter broker a.d. Banja Luka prestao da bude član Berze.
25.4.2016. Banjalučka berza organizovala Republičko takmičenje srednjih ekonomskih škola iz finansijskih tržišta.
06.04.2016. Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije
31.03.2016. Banjalučka berza se pridružila SEE Link projektu koji ima za cilj povezivanje regionalnih tržišta kapitala
29.03.2016.  Uvrštenje akcija Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj na Službeno berzansko tržište - Lista B.
25.11.2015. Uvrštenje šeste emisije obveznica Nove banke a.d. Banja Luka na službeno berzansko tržište.
16.11.2015. Privremeno isključenje člana Banjalučke berze - Banka Srpske a.d. Banja Luka - Odjeljenje za poslovanje sa hartijama od vrijednosti.
16.11.2015. Redovna revizija berzanskih indeksa Banjalučke berze.
04.11.2015. Rezultati prve obavezne multilateralne kompenzacije.
30.10.2015. Berza sprovela prvu obaveznu multilateralnu kompenzaciju.
09.10.2015. Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima.
23.09.2015. Usvojeno Uputstvo za Jedinstveni sistem za multilateralne kompenzacije i cesije.
22.09.2015. Prezentacija Jedinstvenog sistema za multilateralne kompenzacije i cesije na 19. Međunarodnom kongresu Saveza računovođa i revizora RS.
21.09.2015. Isključenja akcija emitenta Elvaco a.d. Bijeljina sa službenog berzanskog tržišta.
15.09.2015. Odluka Vlade RS o sprovođenju multilateralne kompenzacije i cesije.
23.07.2015. Nova Uredba o uslovima, postupku emisije i elementima primarnog tržišta trezorskih zapisa.
29.05.2015. Nova odluka o naknadama Banjalučke berze.
28.04.2015. Republičko takmičenje srednjih ekonomskih škola iz finansijskih tržišta.
09.04.2015. Bobar banka a.d. Bijeljina - Bobar broker prestao da bude član Berze.
13.03.2015. Usvojen Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima.
08.01.2015. Skraćen ciklus poravnanja u transakcijama na T+2 radna dana.
30.12.2014. Prvi standardni repo ugovor sa akcijama zatvorenih investicionih fondova.
25.12.2014. Prvi standardni repo ugovor sa akcijama preduzeća uvrštenih na službeno berzansko tržište.
28.11.2014. Privremeno isključenje člana Banjalučke berze - Bobar broker.
15.10.2014. Odluka o izmjenama i dopunama Pravila Banjalučke berze.
01.04.2014. Početak objavljivanja krive prinosa dužničkih hartija od vrijednosti Republike Srpske.
03.03.2014. Početak objavljivanja obvezničkog indeksa Republike Srpske (ORS).
27.02.2014. Usvojen Zakon o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije.
24.02.2014. Zaključen prvi REPO ugovor na tržištu novca Republike Srpske.
30.12.2013. Prva transakcija na sistemu Tržišta novca Banjalučke berze.
13.12.2013. Petnaesta emisija trezorskih zapisa Republike Srpske na Banjalučkoj berzi.
10.12.2013. Usvojena Pravila tržišta novca Banjalučke berze.
08.10.2013. Osma emisija obveznica Republike Srpske emitovanih po osnovu ratne štete (RSRS-O-H) uvrštena na službeno berzansko tržište.
26.09.2013. Četrnaesta emisija trezorskih zapisa Republike Srpske na Banjalučkoj berzi.
11.09.2013. Pet obveznica Brčko Distrikta za izmirenje stare devizne štednje uvrštene na službeno berzansko tržište.
12.08.2013. Peta emisija obveznica Republike Srpske emitovanih po osnovu stare devizne štednje (RSDSO-E) uvrštena na službeno berzansko tržište.
27.06.2013. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti i Zakona o preuzimanju akcionarskih društava.
12.06.2013. Druga emisija obveznica Nove banke a.d. Banja Luka uvrštene na službeno berzansko tržište.
07.06.2013. FIMA International a.d. Banja Luka prestala da bude član Berze.
24.05.2013. Prva zajednička regionalna konferencija Sarajevske, Montenegro i Banjalučke berze.
23.05.2013. Trinaesta emisija trezorskih zapisa Republike Srpske na Banjalučkoj berzi.
29.04.2013. Održano republičko takmičenje srednjoškolaca iz finansijskih tržišta u organizaciji Banjalučke berze.
15.04.2013.  Dvanaesta emisija trezorskih zapisa Republike Srpske na Banjalučkoj berzi.
28.03.2013. Jedanaesta emisija trezorskih zapisa Republike Srpske na Banjalučkoj berzi.
22.01.2013. Sedma emisija obveznica Republike Srpske emitovanih po osnovu ratne štete (RSRS-O-G) uvrštena na službeno berzansko tržište.
21.01.2013. Deseta emisija trezorskih zapisa Republike Srpske na Banjalučkoj berzi.
16.11.2012. Usvojena nova Pravila Banjalučke berze.
19.10.2012. Potpisan sporazum o saradnji sa Sarajevskom i Montenegro berzom.
01.10.2012.  Deveta emisija trezorskih zapisa Republike Srpske na Banjalučkoj berzi.
24.09.2012.

Četiri obveznice Brčko Distrikta za izmirenje stare devizne štednje uvrštene na službeno berzansko tržište- segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.

24.09.2012. Četvrta emisija obveznica Republike Srpske emitovanih za izmirenje stare devizne štednje (RSDS-O-D) uvrštena na službeno berzansko tržište - segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
02.08.2012. Osma emisija trezorskih zapisa Republike Srpske na Banjalučkoj berzi.
18.07.2012. Sedma emisija trezorskih zapisa Republike Srpske na Banjalučkoj berzi.
13.07.2012. Treća javna emisija obveznica Republike Srpske (RSBD-O-C) uvrštena na službeno berzansko tržište - segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
29.06.2012. Obveznice Opštine Šipovo (SPSD-O-A) uvrštene na službeno berzansko tržište - segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
15.06.2012. Pavlović International Bank a.d. Bijeljina prestala da bude član Berze.
08.06.2012. Šesta emisija obveznica Republike Srpske emitovanih po osnovu ratne štete. (RSRS-O-F) uvrštena na službeno berzansko tržište - segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
07.06.2012. Šesta emisija trezorskih zapisa Republike Srpske na Banjalučkoj berzi.
06.06.2012. Održana Sedma međunarodna konferencija Banjalučke berze.
04.06.2012. Druga emisija obveznica Opštine Kostajnica (KSIN-O-A) uvrštene na službeno berzansko tržište - segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
07.05.2012. Druga javna emisija obveznica Republike Srpske (RSBD-O-B) uvrštena na službeno berzansko tržište - segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
28.04.2012. Održano republičko takmičenje srednjoškolaca iz finansijskih tržišta u organizaciji Banjalučke berze.
26.04.2012. Obveznice Opštine Trnovo (OTKP-O-A) uvrštene na službeno berzansko tržište - segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
27.03.2012. Peta emisija trezorskih zapisa Republike Srpske na Banjalučkoj berzi.
27.03.2012.  Potpisana platforma za zajedničku akciju berzi iz regiona u organizaciji RCC i uz podršku PFS programa.
14.03.2012. Akcije Pošte Srpske a.d. Banja Luka (POST-R-A) uvrštene na službeno berzansko tržište - lista B.
23.02.2012. Obveznice Opštine Petrovo (OPNS-O-A) uvrštene na službeno berzansko tržište
- segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
15.12.2011. Četvrta emisija trezorskih zapisa Republike Srpske na Banjalučkoj berzi.
29.11.2011. Treća emisija trezorskih zapisa Republike Srpske na Banjalučkoj berzi.
16.11.2011. Aukcija prve javne emisije obveznica Republike Srpske na Banjalučkoj berzi.
21.10.2011. Obveznice Opštine Osmaci (OSBD-O-A) uvrštene na službeno berzansko tržište - segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
21.10.2011. Obveznice Opštine Zvornik (OZRN-O-A) uvrštene na službeno berzansko tržište - segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
20.10.2011. Ministarstvo finansija Republike Srpske postalo član berze sa posebnim ovlaščenjima.
26.09.2011. Sedam obveznice Brčko Distrikta za izmirenje stare devizne štednje uvrštene na službeno berzansko tržište- segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
26.09.2011. Obveznice Nove banke a.d. Banja Luka (NOVB-O-A) uvrštene na službeno berzansko tržište - segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
26.09.2011. Obveznice Opštine Kostajnica (KSFO-O-A) uvrštene na službeno berzansko tržište - segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
01.07.2011. Obveznice Atlantik BB doo Banja Luka (ATFR-O-A) uvrštene na službeno berzansko tržište - segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
20.06.2011. Druga emisija trezorskih zapisa Republike Srpske na Banjalučkoj berzi.
21.05.2011. Deset godina od osnivanja Banjalučke berze.
19.05.2011. Održana Šesta međunarodna konferencija Banjalučke berze.
13.05.2011. Druga emisija obveznica Opštine Laktaši (LKDK-O-A) uvrštene na službeno berzansko tržište - segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
11.05.2011. Održana prva aukcija trezorskih zapisa Republike Srpske na Banjalučkoj berzi.
18.02.2011. Obveznice Opštine Novi Grad (NGRD-O-A) uvrštene na službeno berzansko tržište - segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
18.02.2011. Druga emisija obveznica Opštine Gradiška (GRRZ-O-A) uvrštene na službeno berzansko tržište - segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
18.02.2011. Druga emisija obveznica Opštine Lopare (OLKI-O-B) uvrštene na službeno berzansko tržište - segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
01.02.2011. Druga emisija obveznica Opštine Srbac (OSFO-O-A) uvrštene na službeno berzansko tržište - segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
01.02.2011. Obveznice Opštine Kneževo (OKFO-O-A) uvrštene na službeno berzansko tržište - segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
18.12.2010.  Nova Pravila Banjalučke berze.
09.11.2010. U organizaciji osam berzi Jugoistočne Evrope (Banjalučka, Beogradska, Ljubljanska, Makedonska, NEX berza, Montenegro, Sarajevska i Zagrebačka berza), i Raiffeisen Centrobank AG, u Beču je održana Peta regionalna investiciona konferencija.
14.10.2010.  Obveznice Opštine Lopare (OLKI-O-A) uvrštene na službeno berzansko tržište - segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
14.10.2010. Obveznice Opštine Srbac (OSRM-O-A) uvrštene na službeno berzansko tržište - segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
06.09.2010. Sedam obveznica Brčko Distrikta za izmirenje stare devizne štednje uvrštene na službeno berzansko tržište- segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
06.09.2010.  Akcije HPK Draksenić a.d. Kozarska Dubica uvrštene na službeno berzansko tržište - lista B.
31.08.2010. RB Broker a.d. Banja Luka – prestanak članstva na berzi.
18.08.2010. Milan Božić imenovan za direktora berze na novi mandat od pet godina.
30.06.2010. Obveznice Opštine Brod (OBDI-O-A) uvrštene na službeno berzansko tržište - segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
30.06.2010. Obveznice Opštine Kotor Varoš uvrštene na službeno berzansko tržište (OKVI-O-A) - segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
30.06.2010. Obveznice Opštine Istočni Stari Grad (ISKP-O-A) uvrštene na službeno berzansko tržište – segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
30.06.2010. Prioritetno participativno - kumulativne akcije Banjalučke pivare a.d. Banja Luka (BLPV-P-A) uvrštene na službeno berzansko tržište
23.06.2010. Obveznice Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete 4 emisija (RSRS-O-D) uvrštene na službeno berzansko tržište - segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
20.05.2010. Održana Peta međunarodna konferencija Banjalučke berze.
01.03.2010.  Prioritetno participativno – kumulativne akcije Kosig Dunav osiguranja (KDVO-P-A) uvrštene na službeno berzansko tržište.
01.01.2010. Broker Office, web aplikacija za poslovanje brokerskih kuća razvijena od strane Banjalučke berze, implementirana u prvoj brokerskoj kući
07.12.2009. Obveznice Opštine Bijeljina (BNIF-O-A) uvrštene na Službeno berzansko tržište - segment Obveznice i ostali dužnički instrumenti.
01.12.2009. Bečka berza počela računanja i objavljivanje BATX - investicionog indeksa u koje su uključene akcije sa Banjalučke i Sarajevske berze.
09.11.2009. Obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete 3 emisija (RSRS-O-C) uvrštene na Službeno berzansko tržište - segment Obveznice i ostali dužnički instrumenti.
05.11.2009. U organizaciji osam berzi Jugoistočne Evrope (Banjalučka, Beogradska, Ljubljanska, Makedonska, NEX berza, Montenegro, Sarajevska i Zagrebačka berza), i Raiffeisen Centrobank AG, u Beču je održana Četvrta regionalna investiciona konferencija.
14.10.2009. Usvojena nova strategija razvoja Banjalučke berze za period 2009-2014. godine.
12.10.2009. Akcije Unis fabrika cijevi a.d. Derventa (UNFC-R-A) uvrštene na Službeno berzansko tržište - Lista B.
02.10.2009. Obveznice Opštine Šamac (SMFO-O-A) uvrštene na Službeno berzansko tržište - segment Obveznice i ostali dužnički instrumenti.
14.09.2009. Obveznice Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje (RSDS-O-B) uvrštene se na Službeno berzansko tržište - segment Obveznice i ostali dužnički instrumenti.
17.08.2009. Akcije RiTE Gacko a.d. Gacko (RITE-R-A) uvrštene na Službeno berzansko tržište - Lista B.
10.08.2009. Grand broker a.d. Zvornik - prestanak članstva na berzi.
04.08.2009. Podaci sa Banjalučke berze u realnom vremenu dostupni putem Thomson Reutersa.
15.07.2009. Obveznice Distrikta Brčko za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje 7 emisija (BDDS-O-G) uvrštene na Službeno berzansko tržište - segment Obveznice i ostali dužnički instrumenti.
14.07.2009. Podaci Banjalučke berze dostupni u sistemu za distribuciju podataka Bečke berze(ADH).
02.07.2009. Volksbank-broker a.d. Banja Luka - prestanak članstva na berzi.
01.06.2009.  Izabran novi Upravni i Nadzorni odbor Banjalučke berze.
25.05.2009. Akcija Čistoća a.d. Banja Luka (CIST-R-A) uvrštene na Službeno berzansko tržište - Lista B.
21.05.2009. U organizaciji osam berzi Jugoistočne Evrope (Banjalučka, Beogradska, Ljubljanska, Makedonska, Nex berza, Montenegro, Sarajevska i Zagrebačka), u Beogradu je održana Treća regionalna investiciona konferencija.
12.05.2009. Održana Četvrta međunarodna konferencija Banjalučke berze "Investicione mogućnosti na tržištu kapitala RS".
11.05.2009. Banjalučka berza je usvojila bodovni sistem ("scorecard") za praćenje nivoa korporativnog upravljanja u društvima listiranim na Banjalučkoj berzi.
16.03.2009. Akcije Kosig Dunav osiguranja a.d. Banja Luka (KDVO-R-A) uvrštene na Službeno berzansko tržište -Lista B.
16.03.2009. Akcije prvog preduzeća koje je završilo IPO "Fratello Trade a.d. Banja Luka" (FRTL-R-D) uvrštene na Službeno berzansko tržište - Novo tržište.
16.03.2009. Obveznice Opštine Gradiška (GRDS-O-A) uvrštene na Službeno berzansko tržište - segment obveznice i ostali dužnički instrumenti.
09.03.2009. Uveden novi sistem za trgovanje BST 2.4 koji podržava FIX protokol.
25.02.2009. Hartijama od vrijednosti u Republici Srpskoj dodijeljeni ISIN kodovi.
21.01.2009. KBC Securities a.d. Banja Luka - prestanak članstva na berzi.
29.12.2008. Uspješno završena inicijalna javna ponuda akcija Fratello Trade a.d. Banja Luka (prva inicijalna javna ponuda u Bosni i Hercegovini)
29.12.2008. Akcije emitenata Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo uvrštene na službeno berzansko tržište
25.12.2008. Na službeno berzansko tržište uvrštene obveznice Republike Srpske za izmirenje opštih obaveza po izvršnim sudskim odlukama (RSIO-O-A)
17.12.2008. Na službeno tržište uvrštene obveznice Republike Srpske emitovane po osnovu duga za ratnu štetu (RSRS-O-B)
15.12.2008. Na službeno tržište uvrštene obveznice Republike Srpske emitovane po osnovu duga dobavljačima (RSOD-O-B)
28.11.2008. Prestanak članstva na Banjalučkoj berzi za Nešković-broker i Equis investments
14.11.2008. Akcije emitenata PD Semberija a.d. Bijeljina (SEMB-R-A)uvrštene na službeno berzansko tržište
31.10.2008. Uspješno završena javna ponuda akcija Olimpijskog centra Jahorina a.d. Pale
15.10.2008. U organizaciji osam berzi Jugoistočne Evrope (Banjalučka, Beogradska, Ljubljanska, Makedonska, Nex berza, Montenegro, Sarajevska i Zagrebačka), u Beču održana međunarodna investiciona konferencija
03.10.2008. U članstvo Banjalučke berze primljen novi član: Pavlović International Bank a.d. Bijeljina.
26.09.2008. Uspješno završena javna ponuda akcija NLB Razvojne banke
29.08.2008. Izvršena prva isplata glavnice i kamate po osnovu obveznica stare devizne štednje
29.07.2008. Uvrštavanje obveznica Grada Banja Luka (BLMI-O-A) na službeno berzansko tržište
16.07.2008. Akcije emitenata Meridian a.d. Banja Luka (MRDN-R-A) uvrštene na službeno berzansko tržište
07.07.2008. Na službeno tržište uvrštene obveznice Republike Srpske po osnovu ratne štete (RSRS-O-A)
03.07.2008. Uspješno završena javna ponuda obveznica Grada Banja Luke
27.06.2008. Uvrštavanje obveznica Opštine Laktaši (LKSD-O-A) na službeno berzansko tržište
24.06.2008. Podaci o trgovanju sa Banjalučke berze distribuiraju se kroz Bloomberg
09.06.2008. U organizaciji osam regionalnih berzi (Banjalučka, Beogradska, Ljubljanska, Makedonska, Nex berza, Montenegro, Sarajevska i Zagrebačka)u Zagrebu održana Regionalna investiciona konferencija (Regional SEE Capital Markets Day).
03.06.2008. U članstvo Banjalučke berze primljen novi član: Zepter broker a.d. Banja Luka.
21.05.2008. Uspješno završena prva javna ponuda obveznica Opštine Laktaši
15.05.2008. Bečka berza i Banjalučka berza su potpisale ugovor o distribuciji podataka sa Banjalučke berze kroz sistem distribucije podataka Bečke berze.
15.05.2008. Od 15.maja do 16.maja održana treća međunarodna konferencija Banjalučke berze
10.04.2008. Akcije emitenata Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić (DEST-R-A) uvrštene na službeno berzansko tržište
24.03.2008. Prva trgovina obveznicama Republike Srpske emitovani po osnovu duga za staru devizne štednje (RSDS-O-A).
17.03.2008. U članstvo Banjalučke berze primljen novi član Nešković broker a.d. Bijeljina
07.03.2008. Uvrštenje obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje na službeno berzansko tržište Banjalučke berze (RSDS-O-A)
20.02.2008. Uspješno završena javna ponuda akcija Meridian a.d. Banja Luka
15.02.2008. Banjalučka berza je zajedno sa Sarajevskom berzom, Montenegro berzom iz Podgorice i Nex Montenegro berzom iz Podgorice potpisala Memorandum o saradnji regionalnih berzi.
14.02.2008. Akcije 2 emitenata uvrštene na službeno berzansko tržište: Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje (HETR-R-A) i ZIF Unioinvest fond a.d. Bijeljina (UNIP-R-A)
01.02.2008. Uspješno završena javna ponuda akcija Aerodromi a.d. Banja Luka
11.01.2008. Uspješno završena javna ponuda akcija Hypo-Alpe-Adria Banka a.d. Banja Luka
24.12.2007. Javna ponuda akcija UniCredit Bank a.d. Banja Luka
05.12.2007. Kreirana tri nova sektorska indeksa (GIRS, MIRS i RS FIN)
22.11.2007. Na sjednici Generalne Skupštine Federacije Evropskih berzi (FESE) održanoj u Briselu, Banjalučka berza je primljena u dopisno članstvo FESE-a.
15.11.2007. Promjena metodologije za računanje indeksa i izvršena sedma redovna revizija indeksa BIRS i FIRS i treća redovna revizija indeksa ERS10.
16.07.2007. Akcije 3 emitenta uvrštene na službeno berzansko tržište (Vodovod ad Banja Luka, Krajinapetrol ad Banja Luka i Elvaco ad Bijeljina)
18.06.2007. U Solunu potpisan Memorandum o saradnji između Banjalučke berze i Hellenic Exchanges (www.helex.gr)
06.06.2007. Prva trgovina obveznicama uvrštenim na službeno berzansko tržište (obveznice Balkan Investment Banke)
31.05.2007. Akcije 2 emitenta uvrštene na službeno berzansko tržište (Nova Banka ad Bijeljina, Celex ad Banja Luka). Obveznice Balkan Investment Banke prve obveznice koje su uvrštene na službeno berzansko tržište.
22.05.2007. Interfinance ad Banja Luka primljen u članstvo na Banjalučkoj berzi.
17.05.2007. Od 17.maja do 18.maja održana druga međunarodna konferencija Banjalučke berze.
15.05.2007. Izvršena šesta redovna revizija indeksa BIRS i FIRS i druga redovna revizija indeksa ERS10.
10.05.2007. Advantis Broker ad Banja Luka primljen u članstvo Banjalučke berze.
04.05.2007. Akcije 5 emitenata uvrštene na službeno berzansko tržište (Tržnica ad Banja Luka, Elektrokrajina ad Banja Luka, Autoprevoz ad Banja Luka, Alpro ad Vlasenica, Vitaminka ad Banja Luka)
20.04.2007. Raiffeisen Capital ad Banja Luka primljen u članstvo Banjalučke berze.
17.04.2007. Indeks FIRS dostigao rekordnu vrijednost (12.681,38 poena).
16.04.2007. Indeks BIRS dostigao rekordnu vrijednost (5.218,18 poena). Indeks ERS10 dostigao rekordnu vrijednost (6.898,98 poena).
12.04.2007. Akcije 6 emitenata uvrštene na službeno berzansko tržište (Mira ad Prijedor, Banjalučka pivara ad Banja Luka, Metal ad Gradiška, Boksit ad Milići, Jelšingrad Livar livnica čelika ad Banja Luka, Željeznice RS ad Doboj)
07.02.2007. Na snagu stupila nova Pravila Banjalučke berze.
06.02.2007. Senzal Broker i Monet broker primljeni u članstvo Banjalučke berze.
29.01.2007. Banjalučka berza primljena u dopisno članstvo Federacije Svjetskih berzi (World Federation of Exchanges - WFE: www.world-exchanges.org).
29.12.2006. Izvršena druga vanredna revizija Berzanskog indeksa Republike Srpske (BIRS), prema kojoj su u BIRS uvrštene akcije 10 preduzeća iz sistema Elektroprivrede Republike Srpske.
15.12.2006. Izvršena peta redovna revizija indeksa BIRS i FIRS i prva redovna revizija indeksa ERS10.
05.12.2006. Vlada Republike Srpske prihvatila ponudu Telekoma Srbije za kupovinu 65% državnog kapitala u Telekomu Srpske za 646 miliona evra.
08.11.2006. Indeks BIRS dostigao rekordnu vrijednost u 2006. godini (2.936,11 poena).
07.11.2006. Indeks ERS10 dostigao rekordnu vrijednost u 2006. godini (4.511,92 poena).
24.10.2006. Indeks FIRS dostigao rekordnu vrijednost u 2006. godini (6.221,74 poena).
13.10.2006. ZTC Banja Vrućica ad Teslić četvrti emitent čije su akcije uvrštene na službeno berzansko tržište Banjalučke berze.
21.08.2006. Milan Božić ponovo imenovan za direktora Banjalučke berze na mandat od četiri godine.
08.08.2006. Po prvi put prodate akcije iz portfelja Fonda Penzijskog Invalidskog osiguranja.
07.07.2006. Uvodi se petak kao peti dan trgovanja u sedmici.
30.06.2006. U Beču potpisan Ugovor o saradnji između Banjalučke berze i Bečke berze.
18.05.2006. Od 18.maja do 19.maja održana Prva međunarodna konferencija Banjalučke berze, čime je obilježeno pet godina od osnivanja Berze.
17.05.2006. Uspostavljen Informacioni portal tržišta kapitala Republike Srpske koji su zajednički kreirali Banjalučka berza, Komisija za hartije od vrijednosti i Centralni registar hartija od vrijednosti.
15.05.2006. Izvršena četvrta redovna revizija indeksa BIRS i FIRS.
12.05.2006. Akcija broker postao 10. član Banjalučke berze.
12.04.2006. Usljed spajanja preuzimanjem Razvojne Banke ad Banja Luka od strane LHB banke ad Banja Luka prestalo je članstvo na Banjalučkoj berzi Razvojnoj banci.
20.03.2006. Uveden kontinuiran metod trgovanja za akcije sa slobodnog berzanskog tržišta koje ispunjavaju kriterijume likvidnosti.
01.01.2006. Formiran indeks preduzeća Elektroprivrede Republike Srpske ERS10.
01.12.2005. Uvrštene akcije Hidroelektrana na Vrbasu, čime je završeno uvrštavanje akcija svih 10 preduzeća iz sistema Elektroprivrede Republike Srpske.
03.10.2005. Uvedeno kontinuirano trgovanje akcijama preduzeća uvrštenih na Berzansku kotaciju i akcijama fondova uvrštenih na berzansku kotaciju - segment kotacija PIF-ova.
14.07.2005. Uvrštene akcije Rudnik i Termoelektrane Gacko, što predstavlja prvo preduzeće iz sistema Elektroprivrede RS, čije su akcije uvrštene na Banjalučku berzu.
30.05.2005. Skupština berze na 12. sjednici imenovala novi Upravni i Nadzorni odbor berze, te novi Berzanski sud
25.04.2005. Počelo trgovanje četiri puta sedmično.
15.11.2004. Redovna revizija indexa BIRS i FIRS.
01.11.2004. Počelo trgovanje tri puta sedmično
18.09.2004. Banjalučka berza je na Skupštini Federacije Evro-Azijskih berzi, održanoj u Novigradu u Hrvatskoj, primljena u punopravno članstvo Federacije Evro-Azijskih berzi. (Federation of Euro-Asian Stock Exchanges) www.feas.org.
01.08.2004. Formiran indeks investicionih fondova Republike Srpske (FIRS).
01.07.2004. Počelo trgovanje dva puta sedmično
11.05.2004. Na berzansku kotaciju uvrštene akcije Telekoma Srpske a.d. Banja Luka.
03.05.2004. Formiran Berzanski Index Republike Srpske (BIRS
30.10.2003. U Banjaluci je u organizaciji Banjalučke i Sarajevske berze predstavljen projekat informacionog povezivanja berzi jugoistočne Evrope (SEM - Stock Exchange Monitor) www.sem-on.net.
14.10.2003. Na četvrtoj sjednici Komisije za kotaciju akcije VB Banke uvrštene na berzansku kotaciju Banjalučke berze, čime je VB Banka postala prva banka u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini čije su akcije uvrštene na berzansku kotaciju.
23.09.2003. Na trećoj sjednici Komisije za kotaciju Banjalučke Berze akcije Rafinerije ulja AD Modriča uvrštene na berzansku kotaciju Banjalučke berze. Rafinerija ulja Modriča je prvo preduzeće u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini koje je uvršteno na berzansku kotaciju.
20.08.2003. Na Banjalučkoj berzi održana prva aukcija za pakete akcija državnog kapitala.
24.02.2003. Održana druga sjednica Komisije za kotaciju, na kojoj su akcije tri Privatizaciona Investiciona Fonda (PIF-a) primljena na berzansku kotaciju.
11.02.2003. Zaključene prve transakcije sa akcijama PIF-ova.
24.01.2003. Održana prva sjednica Komisije za kotaciju, na kojoj su akcije deset Privatizacionih Investicionih Fondova (PIF-ova) primljene na berzansku kotaciju.
10.12.2002. Na Beogradskoj berzi potpisan sporazum o regionalnoj saradnji u oblasti edukacije i finansijskog tržišta.
12.11.2002. Banjalučka berza otkupila 7% akcija Centralnog Registra hartija od vrijednosti.
30.09.2002. Potpisan Memorandum o saradnji sa Ljubljanskom berzom, koji ima za cilj da omogući regionalnu razmjenu informacija o trgovini i emitentima.
12.09.2002. Usvojen Zakon o preuzimanju akcionarskih društava.
14.03.2002. Održana prva trgovina na Banjalučkoj berzi u kojoj je učestvovalo 6 brokerskih kuća koje su trgovale sa 20 uvrštenih hartija od vrijednosti.
05.03.2002. Zaključen Ugovor o prenosu licence između Direkcije za privatizaciju Republike Srpske i Banjalučke berze, na osnovu koga je preuzet berzanski sistem trgovanja Ljubljanske berze.
29.11.2001. U Centralnom registru registrovana prva hartija od vrijednosti iz postupka privatizacije.
09.08.2001. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske izdala dozvolu za rad Banjalučkoj berzi.
09.05.2001. Potpisan Ugovor o osnivanju Banjalučke berze od strane osam banaka i jednog preduzeća za poslovanje sa hartijama od vrijednosti.
26.02.2001. Uspostavljen Centralni registar hartija od vrijednosti.
04.05.2000. Narodna Skupština Republike Srpske imenovala prvi sastav Komisije za hartije od vrijednosti.
15.07.1998. Usvajanjem Zakona o hartijama od vrijednosti stvorena zakonska podloga za uspostavljanje tržišta kapitala u Republici Srpskoj.